ywam logo whiteINTERNATIONAAL & INTERKERKELIJK

Jeugd Met Een Opdracht [JMEO] is een zendingsbeweging met in Nederland 10+ vestigingen. Youth With A Mission [engelse naam, YWAM] is in 180+ landen actief met 25.000+ full time vrijwilligers.

Meer informatie over Jeugd Met Een Opdracht

Welkom

Wij, Ada en Maarten Bruynes heten u welkom op de website van Jeugd Met Een Opdracht ‘Twente’.

Wij werken onder het motto: Leer ‘t, Leef ‘t, Geef ‘t

We denken dat Twente -Nederland- toe is aan een verfrissing op het gebied van het christelijke geloof. Oude waarden doet men vaak af als stoffig en niet relevant. Dit laatste geldt helaas ook voor veel christenen en daarmee ook voor de kerk.

Een herpositionering van het christelijk geloof voor gelovigen en de kerk is daarom van groot belang. Wij denken dit te bereiken door het denken van gelovigen individueel en in groepen te laten veranderen [transformatie] middels onderwijs, mentorschap, coaching en training.

Wij kunnen en willen hier niet alléén mee bezig zijn en staan daarom open voor allen die eenzelfde visie hebben.

Jeugd Met Een Opdracht Twente

Wie wij zijn en onze passie

Maarten & Ada

Hoe we ons motto vormgeven

“(1) Leren, (2) Doen en (3) Doorgeven,” dat is wat wij doen. En dat is wat ons autoriteit geeft.

We organiseren trainingen met coachingstrajecten. En op uitnodiging spreken we in binnen- en buitenland. Nodig ons gerust uit. Wel graag ruim van te voren.

meer weten

Beweging van Discipelschap

Paradigm Shift

Training voor vermenigvuldiging

Een training voor kleine relevante en authentieke geloofsgroepen die impact hebben. Zoekenden worden groepsgewijs in 3 jaar getraind in het uitleven van bijbelse principes.

Doel van de groep is impact op de samenleving en zichzelf vermenigvuldigen.

meer weten

Ervaringsgericht Trainingsweekend

Re-Loaded

Training met 12 weken coaching

De training biedt sinds 2007 deelnemers kansen om waar- heden die hun leven regeren te ontdekken en zo nodig te wijzigen.

Het doel is dat deelnemers in hun -door God bedoelde- unieke bestemming met vrijheid, passie en kracht leven.

meer weten

12 Avonden Ont-Moeting & Ont-Dekking

Brabant Ont-Moet

Brabant Wil

Een plek voor (onder)zoekende-mensen die overtuigingen, die hun leven regeren en beperken, te ontdekken en eventueel aan te passen. En een eerste kennis- making met het christelijk geloof.

Het doel is dat deelnemers in hun unieke bestemming met vrijheid, passie en kracht leven.

meer weten

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomen.

Grieks en ISR vertaling

καὶ μὴ συνσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον.

And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you prove what is that good and well-pleasing and perfect desire of Elohim.

Romeinen 12: 2  NBG, GNT 1904 & ISR 1998

Madagaskar

Project

Dit project is een initiatief van
JMEO Twente &
Mercy Ministries Madagascar.

meer weten

Andere activiteiten

Spreekbeurten & Workshops

Maarten & Ada

Uitnodigen

Maarten en Ada zijn beide gepassioneerde sprekers.

Ook verzorgen zij spreekbeurten, workshops en korte trainingen.

Zij delen graag hun kennis en internationale ervaringen met u.

Neem vrijblijvend contact op.

meer weten

Trainers Training

Paradigm Shift

PS Trainers Training

De Trainers Training leidt op tot PS Trainer.

Onderwerpen

  • bijbelkennis;
  • trainen;
  • zichzelf vermenigvuldigende groepen
meer weten

Reizen

Paradigm Shift

PS Reizen

Jaarlijks maken PS-deelnemers een studiereis met als doelen:

  • ontmoeten van onbereikte bevolkingsgroepen
  • ondersteunen van plaatselijke werkers
  • uitleven van het God’s Woorden
  • ontdekken

meer weten

Welke locaties

PS & RL

Zelf beginnen

Wil jij een Re-Loaded Training organiseren of een groep bij elkaar brengen voor de Paradigm Shift training?

meer weten