Training2018-08-05T18:11:40+00:00

Paradigm Shift – Training

Training om

Navolgers van Jezus te worden

Kies een provincie:
Gelderland, Friesland, Zuid Holland, Zeeland 

Facetten van de Training

Een PARADIGMA is een verzameling van (soms) niet onderzochte overtuigingen die onze waarneming bepalen. Het is de bril waardoor we de wereld zien.

Een paradigma SHIFT is een verandering, een verschuiving in onze overtuigingen waardoor er een andere perspectief op de wereld ontstaat.

Meer daarover? Klik hier

 • We willen een beweging van discipelen in geloofsgemeenschappen op gang brengen.
 • Zelfstandige gemeenschappen die zichzelf vermenigvuldigen.
 • Daarnaast willen we dat die groepen een hart voor de nog onbereikte bevolkingsgroepen hebben.

Dat is de reden waarom we jaarlijks reizen maken en ons verbinden aan op het moment drie landen, te weten Indonesië, India en Madagaskar.

De training is socratische van opzet en bedoeld voor kleine groepen tot 12 personen. Deze manier van trainen past in het denken van de Bijbel: Horen, Ontdekken, Veranderen en Toepassen.
(Leer ‘t, Leef ‘t, Geef ‘t) Hedendaagse discipelschap.

In de training worden deelnemers uitgedaagd om te ontdekken wat hun overtuigingen zijn en hoe die zich verhouden tot bijbelse principes. Vervolgens bepalen de deelnemers hoe ze hun overtuigingen gaan omzetten naar acties. Elk lid op zich wordt geacht nieuwe discipelen te maken en mogelijk nieuwe groepen te vormen.

Geen beweging zonder discipelschap. (Wij zijn niet uit op een nieuwe kerkvorm)

Meer weten over de strategie? Klik hier.

Op dit moment zijn er groepen actief in de provincies Friesland, Gelderland,  Overijssel, Utrecht en Zuid Holland en in Zeeland gaat een groep beginnen.

Je kunt natuurlijk ook vragen om een informatieavond en je eigen groep vormen.

Zie kaartje hiernaast.

Onbereikte bevolkingsgroepen zijn ethnische groepen die het goede nieuws nog niet gehoord hebben en die geen toegang hebben tot:

 • een bijbel in hun eigen taal
 • een geloofsgemeenschap in hun eigen taal en omgeving waarin Christus centraal staat
Opgeven Startweekend

Mensen in groepsverband trainen om hun geloof dagelijks praktisch uit te leven in navolging van Jezus Christus.

Een beweging van zelfstandig functionerende groepen die hun geloof relevant en met impact uitleven met een hart voor onbereikte bevolkingsgroepen.

Discipelschap ten top.

Groepen trainen en met elkaar verbinden, en maken tot relevante relationele expressies van de ‘kerk’ voor deze tijd.

Groepen met oog voor de zwakkeren in de samenleving ver weg en dichtbij.

[button link="http://jmeoregioteams.nl/twente/paradigm-shift-2-0/passie-visie-en-doel/" color="default" size="medium" stretch="" type="" shape="" target="_self" title="" gradient_colors="|" gradient_hover_colors="|" accent_color="" accent_hover_color="" bevel_color="" border_width="1px" icon="" icon_divider="yes" icon_position="left" modal="" animation_type="0" animation_direction="down" animation_speed="0.1" animation_offset="" alignment="left" class="" id=""]Meer over passie, visie, missie[/button]

Een Introductie

Wat deelnemers over de training zeggen

Wat heeft PS mij tot nu toe gebracht?

Na stil gezet te zijn door een ongeluk waarbij ik mijn rug brak, ben ik aan ps begonnen, omdat ik  nu de tijd had. Best een opgave om een toewijding te maken voor een jaar elke woensdagavond van 19:00 tot 22:00 ergens aanwezig te zijn niet helemaal wetend hoe of wat.

In het begin vond ik het best irritant al die vragen, en toen de vragen op mij afkwamen en echt de tijd voor mij werd genomen om te kijken waarom ik dingen deed kwam ik erachter dat ik onbewust niet mezelf was, en daar bedoel ik mee dat ik nooit mijn hart liet zien, en mijn emoties toonde. Het gevolg was dat niemand mij echt kende dat ik mezelf niet serieus nam en dat daardoor geen echte relatie kon ontstaan. Door de ps ben ik gaan inzien wat echt relatie is en de keuze gemaakt om mezelf te zijn, kwetsbaar opstellen en emoties tonen. staan voor wat je zegt en beloofd. De bijbel op een juiste manier leren lezen, en ook echt in relatie met God zijn.

Nu mag ik door genade discipel van God zijn een Relatie met Hem hebben leven met God in mij. Ben Getrouwd doordat ik nu wel relatie kan hebben en diepgang wat nodig is voor een levende relatie met God en ook nu met mijn vrouw.

Maak ik dan nu geen fouten meer? zeker wel. en toch mag ik nu leven met rust in mijn hart met alles wat er gebeurt omdat ik weet dat God in mij is die door zijn liefde voor mij zijn Zoon heeft gegeven, en die liefde legt God in mij om door die liefde te leven en te delen.

En dat is leven.

In de afgelopen tijd, in het contact met mijn buddy, ben ik er achter gekomen dat de spanning die ik heb enorm groot maak. Zo groot dat het een soort onhandelbaar iets is geworden, waardoor ik als het ware blokkeer en ik het niet hoef van mezelf. Nu ik dit weet van mezelf (eigenlijk wist ik het allang) ga ik ervoor zorgen die spanning niet zo onhandelbaar groot te laten worden, maar hem niet zo groot te maken door er dwars doorheen gaan.
Afgelopen seizoen heb ik geleerd om mijn recht op te geven. Als ik het voorbeeld van Jezus zie, dat hij al zijn rechten opgaf, welk recht denk ik zelf dan te hebben? Zo ben ik veel bezig geweest met het recht op het wonen in een betere buurt / mooier huis dan nu. Dankzij het zicht op het voorbeeld van Jezus kan ik nu zeggen dat het verhuizen naar een andere buurt/plaats geen recht meer is. Als verhuizen niet lukt, is het ook goed.
De afgelopen tijd heb ik verschillende dingen ontdekt. Een van die dingen is dat ik God eigenlijk niet vertrouw. In mijn financien bouw ik veiligheden in, en daarnaast lag ik er soms wakker van. Ik heb het hier ook over gehad met mijn buddy, en toen heb ik besloten dat ik God meer wilde vertrouwen. Ik heb mijn vrouw gevraagd de financien helemaal over te nemen, en dat vond ze goed. Ik lig er niet meer wakker van, en t gaat prima!

Verder heb ik mede door PS, maar ook door te coachen bij Reloaded ontdekt dat ik in een systeem zit waarbij ik alles wat er om me heen gebeurd beoordeel of het goed is of fout. Ik leefde heel erg vanuit de wet, en niet vanuit de vrijheid van de Geest. Door dit te weten kan ik ook kiezen om de dingen vanuit passie te doen, en niet meer vanuit schuld.

Verder heb ik bij de PS van dichtbij gezien hoeveel invloed je hebt op de het zelfbeeld van je kinderen. Sinds acht maanden ben ik vader van een zoontje, en ik ga ervoor om hem mee te geven wat hij waard is in Gods ogen. Ik wil hem niet beperken in de dingen die hij droomt, en die de Geest in zijn hart legt. Ik wil geen wereldse waarheden gebruiken om Gods waarheid in zijn hart kapot te maken. Ik wil dat hij in zijn volle identiteit zal leven.

Van Nu af aan…
In het verleden dacht ik in taken. Ik leefde om mijn takenlijstje af te werken, mocht geen fouten maken en moest van alles. Ik was hard voor mezelf, want dingen móesten nu eenmaal en ikzelf deed er eigenlijk niet toe. Als ik iets had beloofd, zorgde ik dat het gebeurde, vaak ten koste van mezelf. Het was bijvoorbeeld geen uitzondering dat ik ’s nachts om 01:00 nog een mailtje zat te typen, omdat ik had beloofd dit die dag te doen. ‘Het is niet gelukt’ was voor mij geen optie. Ik moest goed zijn, uitblinken en mocht vooral mijn zwakte niet erkennen. Het lukte redelijk, maar ik had er weinig lol aan.

Het afgelopen jaar heb ik bij mijn groepsleden gezien dat ze me liefhadden, ook als ik tekortschoot. Dat ze zich om mij bekommerden, ook als ze mijn zwaktes zagen. En dat ze mijn overwinningen meevierden. Ze hadden me lief. Dit viel me op: zij hadden mij vaak meer lief dan ikzelf deed. Blijkbaar deed ik mezelf tekort en was ik het waard om geliefd te zijn, met mijn sterke en zwakke kanten.

Ook heb ik, dankzij feedback van groepsleden, ontdekt dat er meer bestaat dan taken. Dat het leven gaat over passie, visie en liefde. Ik zie nu dat ik altijd ontzettend leuke dingen heb gedaan, maar hier nooit van genoten heb. En doe dit nu wel! Mijn ‘to do list’ bestaat dus nog. Maar ik geniet ook van op de bank zitten, zelfs als er nog genoeg op mijn lijstje staat. En ik durf toe te geven als ik aan mijn tax zit. Ik leef in het heden en niet meer voor ‘straks als het klaar is’. Ik geniet van wat ik doe en besef dat ik ontzettend veel leuke dingen te doen heb.

Kortom: sinds kort denk ik in passie in plaats van in plicht. Het leven is mooi!

 • “nieuw denken: samen met elkaar praten over geloof.”
 • “Met de groep samen zijn en over geloof praten.”
 • “Een groep die naar elkaar omziet, en met een andere bril kijken; los van tradities.”
 • “Een hechte groep waarin je naar het geloofssysteem leert kijken en dat leert te veranderen.”
 • “PS is kiezen om anders te geloven waardoor je anders gaat denken en doen.”
 • “nadenken over jezelf; gedachten prikkelen; relatie gericht; afrekenen met leugens over jezelf”
 • “eigentijdse expressie van gemeente-zijn; samenkomen van christenen op een eigentijdse manier; relevant, relationeel, reeël; gezellig; training die je na laat denken over je geloofsleven, verantwoordelijkheden, waarheden, uitgangspunten; leren om volwassen christen te worden.”
 • “Denkkader verschuiving; [PS = post scriptum = naschrift (aan de bijbel -> de openbaringen van sint maarten)] in mogelijkheden denken in plaats van problemen; relaties; discipelschapstraining; toewijding aan elkaar/onvoorwaardelijke liefde.”
 • “Vaag gebied; leuk, heftig; veel eye-openers van/over de bijbel, boeken, mezelf, relaties; genieten van veel actieve christenen [ze bestaan toch]]; leren over delen en communicatie; praktisch christen zijn; training maar ook mijn leven; training die ik volg die gaat over praktische alledaagse dingen; relevant, relationeel, reeël; mijn waarheid opzij, Gods waarheid erin.”
 • “bijbelstudie, verdiepend, discussie; de naam: denkkader bij bijbellezen, verandering; jezelf delen; wandelen in het licht”
 • “gemeenschap, denkkaders veranderen, Gods Koninkrijk verstevigen, doen zoals Jezus deed, welke impact had Jezus? nastreven, vermenigvuldiging door discipelschap, herstel, persoonlijke ontwikkeling, samenbouwen.”
 • “open floor, elkaar wijzen op dingen die in het leven gebeuren, training, trainer leert principes.”
 • “open en eerlijk over het geloof praten”
 • “even brengen, groei in het geloof, wie is God, Jezus, wat is kerk, wat is gemeente, aspecten die je weinig tegenkomt, hier is het interactie, kern, wat zegt de bijbel er over.”
 • “interactie, nadenken over, leven over elkaar uitspreken, binnen de groep maar ook daarbuiten, groei en dubbelzinnig”
 • “2 lijnen: met elkaar bezig zijn, wat geloof je over jezelf, relatie, en bijbel, principes vertaald naar eigen leven, verrijkend”
 • “leerzaam, confronterend, opbouwend, nadenken over jezelf, kiezen anders geloven, anders denken, doen “ps deed alle bellen rinkelen” -> ik moet veranderen; schokkend met veel dingen zoals “geleerd”; combi tussen [bijbel]studie en persoonlijk; praktische toepassing van bijbelse principes; stappen zetten n.a.v. theorie”
Antwoordknop

Alleen jij kunt jezelf veranderen!

Training

Training -lees discipelen maken- in een Groep is voor Paradigm Shift van groot belang. De Opdracht van Jezus in Matteüs 28 is dan ook:

Ga heen en maak discipelen (volgelingen) van alle volkeren – en Ik zal met U zijn.

PS Training Volgelingen maken moet je leren evenals volgeling worden. Volgelingen maken is voordoen, samen doen en laten doen. Deze dynamiek leer je slechts in de praktijk. Getraind worden kan door mee te doen met een regionale Trainingsgroep. De trainingscyclus bedraagt drie jaren van elk twintig trainingsavonden en we vragen je een toewijding van minimaal een jaar te maken. Instappen in een draaiende groep kan eigenlijk altijd.

Toewijding Deelnemers wijden zich voor een jaar toe om alle twintig trainingsavonden, die eens in de veertiendagen wordt gegeven, aanwezig te zijn. Daarnaast wijden ze zich toe om  de tussenliggende avonden met hun groep samen te komen en opdrachten uit te voeren. Tevens kennen we in de training een buddyschap. Je staat er dus niet alleen voor.

Een jaar training voor eengroep kost minimaal € 1600,= afhankelijk van het aantal deelnemers en de afstand die de trainer moet afleggen kan dat bedrag oplopen. Ons streven is om iemand vanwege de kosten nooit te weigeren. Garanderen kunnen we dat helaas niet. Te weten is dat géén van de trainers een salaris ontvangt. Het zijn allen vrijwilligers die tijd en middelen in de deelnemers investeren.

Contactknop Paradigm Shift

Trainers

Alle trainers hebben zelf deze training gevolg en hebben daarnaast nog een jaar geïnvesteerd in een opleiding als PS trainer. Trainer worden doe je niet zomaar het is studeren oefenen, doen, falen en weer opstaan.

Trainers hebben ook iets met de Onbereikte Bevolkingsgroepen. Op een enkeling na hebben allen een reis met PS gemaakt naar hetzij India, Indonesia of Madagaskar.

Trainers krijgen supervisie van Maarten Bruynes (foto hiernaast), dat wil zeggen hij spijkert hen bij daar waar nodig is. heeft gesprekken met hen en kan desgewenst groepen bezoeken om te zien hoe trainers het doen.

Yvonne Nijkamp
Yvonne NijkampTrainer
Friesland
Jan Van Loon
Jan Van LoonTrainer
Zuid Holland
Julia Klemans
Julia KlemansTrainer
Noord Brabant
Arie Van Der Lugt
Arie Van Der LugtTrainer
Zuid Holland
Anne Marie Kattenberg
Anne Marie KattenbergTrainer
Zuid Holland
Kees Van Bolhuis
Kees Van BolhuisTrainer
Gelderland
Gineke Abbes
Gineke AbbesTrainer
Overijssel
Robert Reuvers
Robert ReuversTrainer
Overijssel
Elina van 't Zand
Elina van 't ZandTrainer
Utrecht
Jan Van Der Voort
Jan Van Der VoortTrainer
Zuid Holland
Annemieke Eshuis
Annemieke EshuisTrainer
Gelderland
Maarten Bruynes
Maarten BruynesTrainer-Supervisor
Overijssel

Waarom deze Training doen

 • Je wil in je geloof authentiek zijn, worden en blijven
 • Je leven is op de rit maar toch functioneren zaken niet
 • je wil je geloof handen en voeten geven
 • je bent gewoon niet tevreden met wie je nu bent
 • je wil mensen ontmoeten die genoeg van je houden om eerlijk tegen je te zijn
 • je bent het kerkje-spelen zat

Waarom Die Aandacht Voor Onbereikte Volken

Omdat God wil dat we dat doen. Alle volkeren liggen op Gods hart.

Er zijn nog teveel volkeren die het Goede Nieuws van Genade niet Gehoord hebben.

feb
28
do
PS Training Friesland
feb 28 @ 19:00 – 22:00
mrt
6
wo
Training
mrt 6 @ 19:00 – 22:00
mrt
7
do
Alumni Epe @ Kees
mrt 7 @ 19:00 – 22:00
mrt
9
za
PS Avond4ING
mrt 9 @ 19:00 – 23:00
PS Café
mrt 9 @ 19:00 – 23:00
mrt
11
ma
BO Training @ Ron en Ingrid
mrt 11 @ 18:00 – 22:00
mrt
12
di
PS Training Zeeland @ Amaliaplein 1 4424 HA Wemeldinge
mrt 12 @ 19:00 – 22:00
mrt
18
ma
PS Training Friesland
mrt 18 @ 19:00 – 22:00

Hoofdstraat Oost 3a8471JHWolvega

mrt
21
do
Alumni Epe @ Kees
mrt 21 @ 19:00 – 22:00
mrt
27
wo
Training @ Berkel & Rodenrijs
mrt 27 @ 19:00 – 22:00

Laatste Nieuws Paradigm-Shift

2e SPORT Café

januari 18th, 2019|0 Comments

Welkom Het tweede SPORT Café wordt gehouden op 9 maart in Wolvega, Kerkstraat 13. Open vanaf 19:00-23:30 uur. Het beloofd een mooie en gezellige avond te worden. Thema's van de SPORT Talks zijn [...]