Introductie

WE WERVEN FONDSEN VOOR 400 BIJBELS IN MALAGASY, DE MOEDERTAAL IN MADAGASKAR.

MEER WETEN? KLIK HIER

Visie
Paradigm Shift is een training die een beweging van discipelen in geloofsgemeenschappen vormt. Die gemeenschappen zijn na drie jaar zelfstandig en vermenigvuldigen zichzelf met een hart voor onbereikte bevolkingsgroepen.

 


Strategie
Door de deelnemers in een kleine gemeenschap 3 jaar:

  1. te trainen en toe te rusten tot het relevant en authentiek uitleven van hun geloof;
  2. en te trainen in het bereiken van de onbereikten zowel lokaal als internationaal.

Meer weten over: De Strategie?

klik hier

 


De Training
Paradigm Shift is een socratische training voor huisgroepen tot 12 personen. In de training worden deelnemers uitgedaagd om te ontdek wat men echt geloofd en hoe handen en voeten te geven aan het gewenste geloof en hoe bijbelse principes om te zetten naar hedendaagse daden.

Meer weten over: Wat is een Paradigm Shift?

klik hier

 


Het heeft als doel om van een groep een zelfstandige discipelschapsgemeenschap te maken. Elk lid op zich wordt geacht nieuwe discipelen te maken. Onbereikte bevolkingsgroepen staan centraal bij het uitdragen van ons geloof.


Op dit moment zijn er 5 trainers actief en zijn er 6 in opleiding. Hun doel is om groepen en deelnemers te trainen in het maken van discipelen zodat er een beweging gaat ontstaan.

We mogen ons afvragen of we wel een discipel zijn als we geen discipelen maken.

Introductie Paradigm Shift

Onbereikte Volkeren in India

⇓ Trainers ⇓

⇓ Trainers 
in opleiding

Motivators

Passie: Mensen in groepsverband trainen om hun geloof praktisch uit te leven in navolging van Jezus Christus.

Visie: Een beweging van zelfstandig functionerende groepen die hun geloof relevant en met impact uitleven met een hart voor onbereikte bevolkingsgroepen.

meer over passie, visie en missie

Missie: Groepen trainen en met elkaar verbinden, en maken tot relevante relationele expressies van de ‘kerk’ voor deze tijd.

De training

Toewijding

De groep komt na een startweekend -2e weekend van september- wekelijks samen en 5 keer per jaar met alle andere groepen [4ING].

Waarden

Voor de groep haalt men uit het Woord van God en past ze  toe in het dagelijkse leven. Dit heeft een impact op de directe en verre omgeving.

Groep

Geloven doe je samen, en niet alleen! De groepsdynamiek is bepalend voor de dynamiek in de 4ingen.

Ik wil meer informatie

Paradigm-Shift Reizen

Jaarlijks maken PS-ers reizen naar onbereikte bevolkingsgroepen. Komend jaar gaan we weer naar het armste land van Afrika, Madagaskar.

Via lokale werkers hebben we contact met een tweetal dorpen. De dorpen hebben een nood op gebied van onderwijs, agrarische kennis, schoonwater en elektriciteit.

PS-ers hebben niet alleen lokaal een impact hebben maar kennen Gods hart voor de volkeren.

Meer weten!

Ik wil meer informatie

Weblog Paradigm-Shift

Madagaskar Reis Februari 2017

maart 16th, 2018|0 Comments

Hoe mooi en hoe zwaar Afgelopen februari zijn we met 9 personen uit Nederland en 1 uit Indonesië naar Madagaskar vertrokken voor een twee en halve week ondersteuningsreis. Het doel van de [...]

Nog 300 bijbels te gaan

maart 16th, 2018|0 Comments

Nog 300 Bijbels te gaan Afgelopen februari 2018 heeft een team van JMEO Twente 100 bijbels aan Madagaskar geschonken. Dit werd mogelijk door de giften van mensen en kerken in Nederland. Hun dank [...]

Er zijn voor anderen: PS Friesland

maart 12th, 2018|0 Comments

PS Friesland "Er zijn voor anderen" In februari ging de PS-groep Fryslan praktisch aan de slag met hun visie: Er zijn voor anderen. Dit deden ze in samenwerking met stichting Present Leeuwarden. In een [...]