Introductie

Paradigm Shift is een training die geloofsgemeenschappen vormt, die na drie jaar zelfstandig zijn en zichzelf vermenigvuldigen met een hart voor onbereikte bevolkingsgroepen.
Paradigm Shift is een socratische training voor huisgroepen tot 12 personen. In de training worden deelnemers uitgedaagd om te ontdek wat men echt geloofd en hoe handen en voeten te geven aan het gewenste geloof en hoe bijbelse principes om te zetten naar hedendaagse daden.

Het heeft als doel om van een groep een zelfstandige discipelschapsgemeenschap te maken. Elk lid op zich wordt geacht nieuwe discipelen te maken. Onbereikte bevolkingsgroepen staan centraal bij het uitdragen van ons geloof.

Op dit moment zijn er 6 trainers actief en zijn er 7 in opleiding. Hun doel is om groepen en deelnemers te trainen in het maken van discipelen zodat er een beweging gaat ontstaan.

We mogen ons afvragen of we wel een discipel zijn als we geen discipelen maken.

Onbereikte Volkeren in India

Motivators

Passie: Mensen in groepsverband trainen om hun geloof praktisch uit te leven in navolging van Jezus Christus.

Visie: Een beweging van zelfstandig functionerende groepen die hun geloof relevant en met impact uitleven met een hart voor onbereikte bevolkingsgroepen.

meer over passie, visie en missie

Missie: Groepen trainen en met elkaar verbinden, en maken tot relevante relationele expressies van de ‘kerk’ voor deze tijd.

De training

Toewijding

De groep komt na een startweekend -2e weekend van september- wekelijks samen en 5 keer per jaar met alle andere groepen [4ING].

Waarden

Voor de groep haalt men uit het Woord van God en past ze  toe in het dagelijkse leven. Dit heeft een impact op de directe en verre omgeving.

Groep

Geloven doe je samen, en niet alleen! De groepsdynamiek is bepalend voor de dynamiek in de 4ingen.

Ik wil meer informatie

Paradigm-Shift Reizen

Jaarlijks maken PS-ers reizen naar onbereikte bevolkingsgroepen. Komend jaar gaan we weer naar het armste land van Afrika, Madagaskar.

Via lokale werkers hebben we contact met een tweetal dorpen. De dorpen hebben een nood op gebied van onderwijs, agrarische kennis, schoonwater en elektriciteit.

PS-ers hebben niet alleen lokaal een impact hebben maar kennen Gods hart voor de volkeren.

Meer weten!

Ik wil meer informatie

Weblog Paradigm-Shift

National YWAM Gathering: Disciple Making

november 7th, 2016|0 Comments

De hoofdspreker op deze 'Bijeenkomst' Peter Farmer liet er geen gras over groeien. Als we discipelen zijn dan maken we discipelen. Als we geen discipelen maken dan moeten we ons serieus afvragen of [...]

PS Viert Grote Verzoendag

november 1st, 2016|0 Comments

Grote Verzoendag Nieuwe Stijl 31 oktober jl. vierden meer dan 100 mensen de Grote Verzoendag nieuwe stijl in Bleiswijk. Er werd al lopend gesproken over vergeving en hoe wij daarmee omgaan, [...]

Mijn denken naar Uw denken, mijn gedachten naar Uw gedachten

oktober 20th, 2016|0 Comments

Verraad is een kans om een blind spot van onszelf te ontdekken, een afgod, een misplaatst voetstuk, en een beetje van mijzelf. Laat de pijn toch niet het goud stelen. Geef je held te eten. [...]