Paradigm Shift
Een hedendaagse beweging van navolgers van Jezus Christus

 

Een keuze aan groepen in het land.
Sluit aan bij één van deze groepen en vind nieuwe passie en nieuwe vrijheid.

Introductie

Een PARADIGMA is een verzameling van (soms) niet onderzochte overtuigingen die onze waarneming bepalen. Het is de bril waardoor we de wereld zien.

Een paradigma SHIFT is een verandering, een verschuiving in onze overtuigingen waardoor er een andere perspectief op de wereld ontstaat.

Meer daarover? Klik hier

  • We willen een beweging van discipelen in geloofsgemeenschappen op gang brengen.
  • Zelfstandige gemeenschappen die zichzelf vermenigvuldigen.
  • Daarnaast willen we dat die groepen een hart voor de nog onbereikte bevolkingsgroepen hebben.

Dat is de reden waarom we jaarlijks reizen maken en ons verbinden aan op het moment drie landen, te weten Indonesië, India en Madagaskar.

De training is socratische van opzet en bedoeld voor kleine groepen tot 12 personen. Deze manier van trainen past in het denken van de Bijbel: Horen, Ontdekken, Veranderen en Toepassen.
(Leer ‘t, Leef ‘t, Geef ‘t) Hedendaagse discipelschap.

In de training worden deelnemers uitgedaagd om te ontdekken wat hun overtuigingen zijn en hoe die zich verhouden tot bijbelse principes. Vervolgens bepalen de deelnemers hoe ze hun overtuigingen gaan omzetten naar acties. Elk lid op zich wordt geacht nieuwe discipelen te maken en mogelijk nieuwe groepen te vormen.

Geen beweging zonder discipelschap. (Wij zijn niet uit op een nieuwe kerkvorm)

Meer weten over de strategie? Klik hier.

Op dit moment zijn er groepen actief in de provincies Friesland, Gelderland,  Overijssel, Utrecht en Zuid Holland  gegeven.

Let wel! Op dit moment is men in de omgeving van Goes (Zeeland) aan het kijken of daar ook een groep kan starten.

Zie kaartje hiernaast.

Onbereikte bevolkingsgroepen zijn ethnische groepen die het goede nieuws nog niet gehoord hebben en die geen toegang hebben tot:

  • een bijbel in hun eigen taal
  • een geloofsgemeenschap in hun eigen taal en omgeving waarin Christus centraal staat

WE WERVEN FONDSEN VOOR 400 BIJBELS IN MALAGASY, DE MOEDERTAAL IN MADAGASKAR.

MEER WETEN? KLIK HIER

Motivators

⇓ Trainers ⇓

⇓ Trainers 
in opleiding

Mensen in groepsverband trainen om hun geloof dagelijks praktisch uit te leven in navolging van Jezus Christus.

Een beweging van zelfstandig functionerende groepen die hun geloof relevant en met impact uitleven met een hart voor onbereikte bevolkingsgroepen.

Discipelschap ten top.

Groepen trainen en met elkaar verbinden, en maken tot relevante relationele expressies van de ‘kerk’ voor deze tijd.

Groepen met oog voor de zwakkeren in de samenleving ver weg en dichtbij.

meer over passie, visie en missie

De training

Toewijding

De groep komt na een startweekend -2e weekend van september- wekelijks samen en 5 keer per jaar met alle andere groepen [4ING].

Waarden

De groep haalt principes uit het Woord van God en past ze  toe in het dagelijkse leven. Dit heeft een impact op de directe en verre omgeving.

Groep

Geloven doe je samen, en niet alleen! De groepsdynamiek is bepalend voor de dynamiek in de 4ingen.

Ik wil meer informatie

Paradigm-Shift Reizen

Jaarlijks maken PS-ers reizen naar onbereikte bevolkingsgroepen. Komend jaar gaan we weer naar het armste land van Afrika, Madagaskar.

Via lokale werkers hebben we contact met een tweetal dorpen. De dorpen hebben een nood op gebied van onderwijs, agrarische kennis, schoonwater en elektriciteit.

PS-ers hebben niet alleen lokaal een impact hebben maar kennen Gods hart voor de volkeren.

Meer weten!

Ik wil meer informatie

Laatste Nieuws Paradigm-Shift

Madagaskar Reis Februari 2018

maart 16th, 2018|0 Comments

Hoe mooi en hoe zwaar Afgelopen februari zijn we met 9 personen uit Nederland en 1 uit Indonesië naar Madagaskar vertrokken voor een twee en halve week ondersteuningsreis. Het doel van de [...]

Nog 300 bijbels te gaan

maart 16th, 2018|0 Comments

Nog 300 Bijbels te gaan Afgelopen februari 2018 heeft een team van JMEO Twente 100 bijbels aan Madagaskar geschonken. Dit werd mogelijk door de giften van mensen en kerken in Nederland. Hun dank [...]

Er zijn voor anderen: PS Friesland

maart 12th, 2018|0 Comments

PS Friesland "Er zijn voor anderen" In februari ging de PS-groep Fryslan praktisch aan de slag met hun visie: Er zijn voor anderen. Dit deden ze in samenwerking met stichting Present Leeuwarden. In een [...]