Reizen Paradigm Shift

Doel

Elk jaar wordt er door de PS-groepen een reis gemaakt naar met het evangelie onbereikte bevolkingsgroepen.

Het doel van de reizen is tweeledig:

 1. om zelf te ervaren en te zien wat een onbereikte bevolkingsgroep is en hoe zij hun eigen geloof beleven;
 2. om plaatselijke werkers ondersteunen en bemoedigen met onze aanwezigheid en een bijdrage leveren aan het werk wat zij verrichten.

Waar

In 2012-2013 zijn we naar India geweest en in 2014 en 2015 zijn we naar Indonesië geweest.

In 2016 en 2017 zijn we naar Madagaskar geweest en zoals gebruikelijk is bezoeken we een lokatie 2 jaar achter elkaar zodat we iets kunnen opbouwen. Voor 2018 staat er dus weer een reis naar Madagaskar gepland.

Voor deze reis zullen we fondsen gaan werven om werkers uit Indonesië en India te betrekken bij ons werk. Ook zullen we fondsen gaan werven om een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van twee dorpen in oost Madagaskar. Te denken is daarbij aan energievoorziening, schoon water en landbouwontwikkeling.

Onbereikt maakt onbemind!

Project Madagaskar
Aanmelden Reis PS-ers

Onbereikte bevolkingsgroep

Een onbereikte bevolkingsgroep is een bevolkingsgroep die:

 • geen bijbel heeft in haar inheemse taal en of;
 • die geen levende geloofsgemeenschap heeft die samenkomt in haar eigen taal of;
 • wanneer die geloofsgemeenschap kleiner is dan 2% van de bevolkingsgroep of;
 • die niet instaat is zonder hulp van buitenaf uitvoering te geven aan de Grote Opdracht [Matt 28: 19-20]

Waarom die aandacht

Die aandacht voor onbereikte bevolkingsgroepen gaat van God uit want:

 • Hij heeft het in Zijn Woord vaker over volken -lees etnische groepen d.w.z. taal-cultuurgroepen- dan wij ons beseffen
 • Zijn veelzijdigheid wordt door de volken openbaar gemaakt
 • de tempel was voor alle volken om daar God te aanbidden
 • de zegen aan Abraham in Genesis 12: 2-3 dient uit te gaan naar alle volken (gezegend om tot zegen te zijn voor aller volken)
 • de twaalf stammen van Israël zijn mede-erfgenamen van die zegen en wij, christenen, zijn geënt op dat volk
 • Christus heeft aandacht voor alle volken (Matteüs 28: 19)
 • Hij is gestorven en opgestaan voor alle volken
 • als alle volken het evangelie gehoord hebben zal het einde komen (Matteüs 24:14)
 • uit alle volken en stammen en natiën en talen zullen voor de troon van God staan (Openbaringen 7: 9)

Ervaring in Madagaskar van Yvonne N.

De reis naar onbereikte bevolkingsgroepen in Madagaskar van 11 febr. – 29 febr. 2016

Voor mijzelf had ik de vraag; hoe zal dat eruit gaan zien? Ik had geen idee. Wat houdt onbereikt in? Mensen zijn immers mobiel en kennen weer andere mensen, dus komen ze op diverse plaatsen. Dus hoezo onbereikt? Ik ging het allemaal ontdekken wat dat inhoudt.

Praktisch houdt onbereikt in dat het moeite, tijd en inspanning kost om deze mensen bereiken. Ze wonen in dorpen die alleen per boot of lopend te bereiken zijn. In de dorpen is geen elektra, gas of waterleiding. Alles wordt uit de natuur gehaald. Koken op houtskool, water uit een beekje of regenton en elektra van een accu die overdag opgeladen wordt met een klein zonnepaneeltje. Verder leven ze hun eigen leven, met hun eigen denkbeelden van de wereld.

Wij kregen contact met hen en daardoor mogelijkheden om hen te bereiken met het evangelie. Zo wisten ze dat er een God is, maar wat Hij gedaan heeft en welke betekenis Hij voor hun leven kon hebben, daar hadden ze geen idee van. Een zoon met een dikke buik, dunnen armpjes en beentjes, daarvan geloofde de vader dat hij iets magisch in zijn buik had en of we daar voor wilden bidden. Mensen die gebed vragen, omdat ze kiespijn hebben of epilepsie. Voor mij zo gewoon om ermee naar een tandarts of dokter te gaan. Hier in Madagaskar kunnen we alleen voor ze bidden. Wat vond ik het moeilijk om te geloven dat het mogelijk is dat ook alleen gebed ze kan genezen.

Vrouwen die wisten dat Jezus de Zoon van God is, maar geen idee hadden wat Hij voor hun kan betekenen. Mensen die hun overleden voorouders meer macht toekennen dan de levende God. Mensen die niet bewust waren dat God in hen woont en dat zij zelf de ‘Kerk’ zijn. Dat zij geroepen zijn om het evangelie door te vertellen i.p.v. zich bezig te houden hoe ze een kerkgebouw kunnen bouwen. Hoe herkenbaar ineens voor onszelf. En hoe dichtbij ineens, want in hoeverre ben ik/jij bezig met het evangelie door te vertellen?

Ik heb ontdekt wat het is om mensen te bereiken met het evangelie. Ook heb ik ontdekt dat er veel overeenkomsten zijn tussen de mensen in Madagskar en Nederland. Ik heb gezien hoe bevrijdend De Waarheid voor deze mensen uitwerkt en ook dat het hen bemoedigd heeft dat wij daar waren. Bij het afscheid werden we uitgenodigd om weer te komen.

Ga jij mee naar Madagaskar in 2018?