logoTijdens en na de reizen die we naar India gemaakt hebben werd er een nieuw initiatief geboren in het hart van een aantal deelnemers. Dit heeft geleid tot het oprichten van de Stichting Wifi, die nauw samenwerkt met Youth With A Mission Dharmapuri, Tamilnadu, India. Voor diverse projecten zamelt de stichting gelden in om met name straatkinderen te voorzien van onderdak en onderwijs. Zoals nu zamelt de stichting €5000,= in om meer dan 80 straatkinderen een jaar lang van onderwijs te voorzien.Lees meer over dit mooie initiatief op www.stichtingwifi.nl Van harte aanbevolen.