Toewijding, wat het is en niet is.

Laatste jaren loop ik veel tegen het begrip “toewijding” aan. Dit omdat we als PS Trainers van onze deelnemers aan de Paradigm Shift Training toewijding vragen. We vragen een toewijding om aan alle trainingsavonden deel te nemen te zijn inclusief alle PS 4INGen en het startweekend.

We vragen van de deelnemers toewijding om verschillende redenen:

[list type=”check”]
  • zodat de deelnemers een effectieve training hebben, dus waarde halen uit de training
  • om ruimte te maken voor een groepsdynamiek en betrokkenheid bij elkaar
  • om continuïteit te waarborgen, ook als het soms niet meezit
  • om te ontdekken wat niet werkt in de relaties van de deelnemers
  • omdat het leven van een christen in eerste instantie gaat over God en onze naaste, lees ook medegroepsleden
  • omdat het gelegenheden schept tot discipelschap en transformatie
  • en nog meer redenen die hieruit voortvloeien
[/list] Toewijdingen maken we voortdurend in ons leven en we zijn ons er niet altijd bewust van. Ik gebruik daarbij vaak het voorbeeld van een baan, sportclub of een huwelijk. Vaak overzien we de consequenties niet en gaan toch een toewijding aan. Waarom? Gewoon omdat we iets willen! We willen geld, we willen een betrouwbare partner, we willen sporten in teamverband, etc etc. en dat vraagt van ons een toewijding aan één of meerdere personen.Die ander kan dus verwachten dat we een bepaald gedrag
[niet] vertonen. We doen alles wat nodig is om maar te krijgen wat we hebben willen, binnen onze morele grenzen natuurlijk.

Is het een garantie dat dat ook gebeurt? Ons gedrag verteld ons of we toegewijd zijn en het is in de relatie aan de ander om te beoordelen of wij toegewijd zijn. Zelf vinden we misschien dat we best toegewijd zijn maar ons gedrag laat vaak wat anders zien. Juisr dan hebben we de ander nodig om eerlijk tegen ons te zijn.

De ervaring heeft mij geleerd dat toewijding vaak wordt gezien als “een wet”. Dat is het echter niet. Maar wat is het dan wel?

Het is een innerlijke motivatie om te doen wat nodig is om het doel te bereiken. Vaak geven we er woorden aan door middel van een uitgesproken belofte, naar onszelf en of naar de ander. Bindt die belofte ons? Ja, aan de ander om iets te doen of na te laten. Is het een wet? Nee! Behalve dat we kunnen onderhandelen over de belofte kan de ander ons ook ontslaan van onze belofte, of een deel daarvan. We kunnen dus ook onszelf ontslaan van een belofte die we aan onszelf gedaan hebben. Het vraagt van ons dat we in de relatie stappen en gaan onderzoeken wat er niet werkt en wat er mogelijk is.

Toewijding gaat dus over samen. En we zijn als mensen voor ‘samen’ gemaakt.

Toewijding is het materiaal wat ons karakter bouwt.