Leer discipelschap in 80 dagen… wie biedt er minder? Hoor ik discipelschap in 30 dagen?

Is dit een nieuwe gekte in christelijk Nederland? De bijna instant discipel? Zijn we vergeten hoe langzaam en slecht een mens leert als hij of zij al denkt te weten wat iets is? Ondertussen ben ik al ruim 15 jaar aan het experimenteren met nieuwe vormen van discipelschap en wel met een hele hoge toewijding. En nog steeds denk ik: het is het nog niet.

Laten we ons maar eens afvragen waarom Jezus 3 jaar nodig had….. en wat was de focus, waar moesten zijn leerlingen zijn, wat moesten zij na 3 jaar kunnen en doen? Een gemeentebeweging opgang brengen! Mogen de 80-of-minder dagen discipelen dat straks ook?  Dopen, huwelijken inzegenen, zieken genezen, demonen uitdrijven, discipelschapsgemeenschappen stichten, maaltijd van de Heer vieren, etc etc…..