De Grote Opdracht [Mattheus 28: 18-20] heeft als eerste gebod ‘Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dat betekent dat het laatste bevel dat Jezus ons gegeven heeft meer omvat dan ik dacht: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen en maak alle volkeren tot mijn discipelen. Doopt hen in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen alles te onderhouden wat ik u geboden heb. En zie Ik ben met U tot aan het einde der dagen.

Een paar aandachtspunten:

  1. wij zijn gezonden met Zijn autoriteit
  2. wij zijn gezonden tot alle volkeren
  3. wij zijn gezonden om discipelen te maken
  • door nieuw gelovigen het evangelie te verkondigen
  • door hen als zij zich bekeren te dopen
  • door hen te onderwijzen ALLES wat Jezus geboden heeft. In dit alles is het eerste gebod heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf
  • door hen te trainen om ALLES wat Jezus geboden heeft te doen

4. Hij gaat met ons mee! Wat een belofte!

Als Jezus als laatste bevel gezegd zou hebben: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf, dan zou Hij zeer waarschijnlijk niet een beweging hebben gecreëerd maar een statische groep volgelingen. [De discipelen vonden het nu al moeilijk om Jeruzalem te verlaten.] En als zodanig geen uitvoering hebben gegeven aan de opdracht waarmee Hij door de Vader gezonden was. Namelijk om alle volkeren te verzoenen met God: 2 Korintiërs 5.

Dat het uitreiken naar ongelovigen geen automatisme van ons is -en ook niet van Jezus’ discipelen- bewijst de realiteit ons. Waar zien wij in Nederland een discipelschapsbeweging?
Mijn eigen leven en die van mijn mede gelovigen laat ons zien dat het fijn is om samen te komen om ons geloof te beleven. Maar als we kijken naar ons uitreiken naar ongelovigen en hen het evangelie te vertellen en tot discipelen te maken dat vinden we minder fijn en laten dat achterwege.

In dit alles heb ik het nog niet eens over al die met het evangelie onbereikte volkeren [lees etnische groepen].

En, oh ja, hoe begint die Opdracht van Jezus convergent of divergent?

Ik besluit dat dat anders gaat worden dit komende jaar. Dit jaar ga ik discipelen maken die discipelen maken en weer uitreiken naar onbereikte bevolkingsgroepen. En jij?