Grote Verzoendag Nieuwe Stijl

31 oktober jl. vierden meer dan 100 mensen de Grote Verzoendag nieuwe stijl in Bleiswijk.

Er werd al lopend gesproken over vergeving en hoe wij daarmee omgaan, of niet. Er werd stil gestaan bij onze natuurlijke staat en hoe Christus daar eens en voor altijd een verandering heeft gebracht. Het nieuwe jaar werd ingeluid met ‘champagne’ en oliebollen naar goed Nederlandse traditie.

Grote Verzoendag luidt voor hen die geloven de eeuwig durende ‘Zondagsrust’ [Shabbat] in.