Vinden we een antwoord geven op bovenstaande vraag makkelijk? Ik niet.
Want in Matteüs 7: 1 staat: “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.” en in
1 Korintiërs 5: 12: “U hoeft toch alleen te oordelen over leden van de gemeente?”

Lezen we hier een tegenstelling? Of is het een paradox?

Wat handig is om te weten is dat er in het Grieks meestal het zelfde woord ‘krinoo‘ gebruikt wordt wat door de bijbelvertalers telkens anders wordt vertaald.  De ene keer staat er oordeel, dan weer beoordeel, veroordeel of verdoemd en zelfs mening. De context moet ons duidelijk maken wat een vertaling zou zijn die recht doet aan het bedoelde. En dat is vaak lastig want ‘krinoo’ kan scheiden, apart leggen, verkiezen, voorkeur geven, goedkeuren, een mening hebben, inschatten, onderscheiden, voorkeur geven aan, bepalen, beslissen, beoordelen, oordelen, oordeel spreken, oplossen, overeenstemmen, regeren, heersen, een decreet uitvaardigen,bediscussiëren, en een rechtszaak beginnen betekenen. Ik heb mij vanwege de verwarring daarom met name gericht op de woorden van Jezus zelf.

Wat mijn zoektocht van de afgelopen weken opleverde is de ontdekking: Zelfs God oordeelt niet.

Ja wat een boute uitspraak. Jezus zegt: Ik ben niet gekomen om te oordelen! (Johannes 3:17) En ik oordeel zo als de Vader oordeelt en mijn oordeel is rechtvaardig.  (Johannes 5:30) en “Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal Ik niet over hem oordelen.” (Johannes 5:47)
En dan weer in Lucas 12:57 “En waarom oordeelt gij ook van uzelven niet, hetgeen recht is?”
Heel verwarrend allemaal. Lees er de verschillende bijbelvertalingen maar eens op na.

Ik ben tot de slotsom gekomen dat ik mijzelf mag beoordelen zonder veroordeling met het doel om meer van Gods waarheid in mijn leven te zien functioneren. Ik mag vanuit de verbinding mede-gelovigen stimuleren om dat zelfde te doen. En daar houdt het voor mij op.

We zijn één in Christus, mits we Hem geloven in wie Hij is, was en wat Hij gedaan heeft. Wij hebben gekozen net als ieder mens een keus krijgt.