Vooraankondiging Boek
Gedachtengoed Paradigm Shift & Re-Loaded

De uitgever over het boek van Maarten Bruynes:

“Eenieder heeft wel een moment waarop hij een wake-up call kan gebruiken. Jouw boek is dat alarm. Jij durft namelijk de lezer rechtstreeks te vragen hoe oprecht zijn of haar geloof is, en daarmee is je publiek onmiddellijk alert. Vervolgens leg jij de vinger op enkele pijnpunten, zoals de vraag of je je comfortabele leven zou opgeven voor Jezus Christus.

Met veel begrip en een groot inlevingsvermogen werk jij daarna uit hoe je in je leven kunt meebouwen aan Gods koninkrijk. Daarbij gebruik jij heldere bewoordingen en je verwijst veelvuldig naar bijbelteksten, waarmee jij een gefundeerde en logische redenering presenteert. Wat ik hierbij prettig vind, is dat jij duidelijk stelling neemt, maar je mening niet oplegt aan de lezer. Dit blijkt ook uit het grote respect dat jij betoont voor gelovigen van allerlei christelijke stromingen. De prikkelende studievragen zetten mij aan het denken.

Dit is een boek dat je naar de keel grijpt en waarover je blijft nadenken. Knap werk!”

Verwacht medio juni 2019

meer updates