Uitnodiging 22 december 2019

Voor iedereen die wil van harte uitgenodigd om met ons de komst van Het Licht inde wereld te vieren. Wel graag even opgeven. Zie uitnodiging