Frisse Start ITT

Zeven aspirant trainers zijn afgelopen weekend 19 september begonnen met de opleiding tot transformationele coach en trainer. In een traject van jaar moeten zij de grondbeginselen en -vaardigheden van een trainer onder de knie zien te  krijgen. Een enorme uitdaging voor hen en voor Maarten Bruynes en medetrainers om hen zo ver te krijgen.

In het eerste deel van de opleiding zullen wij ontdekken of zij het in zich hebben om de levensstijl van een trainer zich eigen te maken en in het tweede deel zullen zij ontdekken wat er allemaal aan basiskennis nodig is om daadwerkelijk transformationeel te trainen en te coachen. Ik neem mijn pet -als ik die had- figuurlijk voor hen af. Naast de Bijbel zal het boek ‘Geef Mij je hart en doe wat je wilt! van Maarten intensief gebruikt gaan worden.

We zullen plezier hebben, lachhen, hard werken en huilen. Want alle lesstof gaat eerste door jezelf heen als aankomende trainer. Leer het, Leef het en pas dan Geef het. De opleiding is intensief en past geheel in de visie van Jeugd Met Een Opdracht Twente.

Wij bidden de aspirant trainers Gods genade, wijsheid, kracht en liefde toe.