Re-Loaded kan ook tijdens een crisis

Afgelopen juni hebben we op de Kroeze Danne in Ambt-Delden de Re-Loaded training kunnen houden met toestemming van de Gemeente Hof van Twente. Het team dat de training had voorbereid heeft genoten van de frisse opzet die Corona proof was.

Alles ging anders maar de training voor de 18 deelnemers was er niet minder op. Anne Marie Kattenberg en Ada Bruynes hebben deze training in grote lijnen kunnen geven met in achtneming van de anderhalve meter regel. Maarten Bruynes die de training langzaam aan het overdragen is had het overzicht en heeft de training zo aangepast dat de essentiële trainingsonderdelen wel gegeven konden worden.

Het keukenteam heeft weer zijn best gedaan om deelnemers en team van de nodige energie te voorzien. Al met al ook tijdens een crisis gaat Re-Loaded gewoon door. Na de training waren de coaches aan de beurt om de deelnemers bij te staan om de verkregen inzichten in hun leven toe te passen. We zijn dankbaar voor allen die het mogelijk hebben deze training tot een succes te maken.

De volgende training zal worden gehouden in november van dit jaar.

Klik voor meer informatie hier.