Paradigm Shift

de training

Navolgers van Jezus zijn veranderraars

Facetten van de Training

Een PARADIGMA is een verzameling van (soms) niet onderzochte overtuigingen die onze waarneming bepalen. Het is de bril waardoor we de wereld zien.

Een paradigma SHIFT is een verandering, een verschuiving in onze overtuigingen waardoor er een andere perspectief op de wereld ontstaat.

Meer daarover? Klik hier

 • Een beweging van discipelen in geloofsgemeenschappen op gang brengen.

 • Zelfstandige gemeenschappen die zichzelf vermenigvuldigen.

 • Groepen die een hart voor de nog onbereikte bevolkingsgroepen hebben.

Dat is de reden waarom we jaarlijks reizen maken naar Indonesië, India en Madagaskar.

De training is socratische van opzet en bedoeld voor kleine groepen tot 12 personen. Deze manier van trainen past in het denken van de Bijbel: Horen, Ontdekken, Veranderen en Toepassen.
(Leer ‘t, Leef ‘t, Geef ‘t) Hedendaagse discipelschap.

In de training worden deelnemers uitgedaagd om te ontdekken wat hun overtuigingen zijn en hoe die zich verhouden tot bijbelse principes. Vervolgens bepalen de deelnemers hoe ze hun overtuigingen gaan omzetten naar acties. Elk lid op zich wordt geacht nieuwe discipelen te maken en mogelijk nieuwe groepen te vormen.

Geen beweging zonder discipelschap. (Wij zijn niet uit op een nieuwe kerkvorm)

Meer weten over de strategie? Klik hier.

Op dit moment zijn er groepen actief in de provincies Friesland, Gelderland,  Overijssel, Utrecht, Zuid Holland, Zeeland en Noord Brabant.

Je kunt natuurlijk ook vragen om een informatieavond en je eigen groep vormen.

Zie kaartje hiernaast.

Onbereikte bevolkingsgroepen zijn ethnische groepen die het goede nieuws nog niet gehoord hebben en die geen toegang hebben tot:

 • een bijbel in hun eigen taal

 • een geloofsgemeenschap in hun eigen taal en omgeving waarin Christus centraal staat

Opgeven Startweekend

Mensen in groepsverband trainen om hun geloof dagelijks praktisch uit te leven in navolging van Jezus Christus.

Een beweging van zelfstandig functionerende groepen die hun geloof relevant en met impact uitleven met een hart voor onbereikte bevolkingsgroepen.

Discipelschap ten top.

Groepen trainen en met elkaar verbinden, en maken tot relevante relationele expressies van de ‘kerk’ voor deze tijd.

Groepen met oog voor de zwakkeren in de samenleving ver weg en dichtbij.

Een Introductie

Wat deelnemers over de training zeggen

Wat heeft PS mij tot nu toe gebracht?

Na stil gezet te zijn door een ongeluk waarbij ik mijn rug brak, ben ik aan ps begonnen, omdat ik  nu de tijd had. Best een opgave om een toewijding te maken voor een jaar elke woensdagavond van 19:00 tot 22:00 ergens aanwezig te zijn niet helemaal wetend hoe of wat.

In het begin vond ik het best irritant al die vragen, en toen de vragen op mij afkwamen en echt de tijd voor mij werd genomen om te kijken waarom ik dingen deed kwam ik erachter dat ik onbewust niet mezelf was, en daar bedoel ik mee dat ik nooit mijn hart liet zien, en mijn emoties toonde. Het gevolg was dat niemand mij echt kende dat ik mezelf niet serieus nam en dat daardoor geen echte relatie kon ontstaan. Door de ps ben ik gaan inzien wat echt relatie is en de keuze gemaakt om mezelf te zijn, kwetsbaar opstellen en emoties tonen. staan voor wat je zegt en beloofd. De bijbel op een juiste manier leren lezen, en ook echt in relatie met God zijn.

Nu mag ik door genade discipel van God zijn een Relatie met Hem hebben leven met God in mij. Ben Getrouwd doordat ik nu wel relatie kan hebben en diepgang wat nodig is voor een levende relatie met God en ook nu met mijn vrouw.

Maak ik dan nu geen fouten meer? zeker wel. en toch mag ik nu leven met rust in mijn hart met alles wat er gebeurt omdat ik weet dat God in mij is die door zijn liefde voor mij zijn Zoon heeft gegeven, en die liefde legt God in mij om door die liefde te leven en te delen.

En dat is leven.

In de afgelopen tijd, in het contact met mijn buddy, ben ik er achter gekomen dat de spanning die ik heb enorm groot maak. Zo groot dat het een soort onhandelbaar iets is geworden, waardoor ik als het ware blokkeer en ik het niet hoef van mezelf. Nu ik dit weet van mezelf (eigenlijk wist ik het allang) ga ik ervoor zorgen die spanning niet zo onhandelbaar groot te laten worden, maar hem niet zo groot te maken door er dwars doorheen gaan.

Afgelopen seizoen heb ik geleerd om mijn recht op te geven. Als ik het voorbeeld van Jezus zie, dat hij al zijn rechten opgaf, welk recht denk ik zelf dan te hebben? Zo ben ik veel bezig geweest met het recht op het wonen in een betere buurt / mooier huis dan nu. Dankzij het zicht op het voorbeeld van Jezus kan ik nu zeggen dat het verhuizen naar een andere buurt/plaats geen recht meer is. Als verhuizen niet lukt, is het ook goed.

De afgelopen tijd heb ik verschillende dingen ontdekt. Een van die dingen is dat ik God eigenlijk niet vertrouw. In mijn financien bouw ik veiligheden in, en daarnaast lag ik er soms wakker van. Ik heb het hier ook over gehad met mijn buddy, en toen heb ik besloten dat ik God meer wilde vertrouwen. Ik heb mijn vrouw gevraagd de financien helemaal over te nemen, en dat vond ze goed. Ik lig er niet meer wakker van, en t gaat prima!

Verder heb ik mede door PS, maar ook door te coachen bij Reloaded ontdekt dat ik in een systeem zit waarbij ik alles wat er om me heen gebeurd beoordeel of het goed is of fout. Ik leefde heel erg vanuit de wet, en niet vanuit de vrijheid van de Geest. Door dit te weten kan ik ook kiezen om de dingen vanuit passie te doen, en niet meer vanuit schuld.

Verder heb ik bij de PS van dichtbij gezien hoeveel invloed je hebt op de het zelfbeeld van je kinderen. Sinds acht maanden ben ik vader van een zoontje, en ik ga ervoor om hem mee te geven wat hij waard is in Gods ogen. Ik wil hem niet beperken in de dingen die hij droomt, en die de Geest in zijn hart legt. Ik wil geen wereldse waarheden gebruiken om Gods waarheid in zijn hart kapot te maken. Ik wil dat hij in zijn volle identiteit zal leven.

 • “nieuw denken: samen met elkaar praten over geloof.”

 • “Met de groep samen zijn en over geloof praten.”

 • “Een groep die naar elkaar omziet, en met een andere bril kijken; los van tradities.”

 • “Een hechte groep waarin je naar het geloofssysteem leert kijken en dat leert te veranderen.”

 • “PS is kiezen om anders te geloven waardoor je anders gaat denken en doen.”

 • “nadenken over jezelf; gedachten prikkelen; relatie gericht; afrekenen met leugens over jezelf”

 • “eigentijdse expressie van gemeente-zijn; samenkomen van christenen op een eigentijdse manier; relevant, relationeel, reeël; gezellig; training die je na laat denken over je geloofsleven, verantwoordelijkheden, waarheden, uitgangspunten; leren om volwassen christen te worden.”

 • “Denkkader verschuiving; [PS = post scriptum = naschrift (aan de bijbel -> de openbaringen van sint maarten)] in mogelijkheden denken in plaats van problemen; relaties; discipelschapstraining; toewijding aan elkaar/onvoorwaardelijke liefde.”

 • “Vaag gebied; leuk, heftig; veel eye-openers van/over de bijbel, boeken, mezelf, relaties; genieten van veel actieve christenen [ze bestaan toch]]; leren over delen en communicatie; praktisch christen zijn; training maar ook mijn leven; training die ik volg die gaat over praktische alledaagse dingen; relevant, relationeel, reeël; mijn waarheid opzij, Gods waarheid erin.”

 • “bijbelstudie, verdiepend, discussie; de naam: denkkader bij bijbellezen, verandering; jezelf delen; wandelen in het licht”

 • “gemeenschap, denkkaders veranderen, Gods Koninkrijk verstevigen, doen zoals Jezus deed, welke impact had Jezus? nastreven, vermenigvuldiging door discipelschap, herstel, persoonlijke ontwikkeling, samenbouwen.”

 • “open floor, elkaar wijzen op dingen die in het leven gebeuren, training, trainer leert principes.”

 • “open en eerlijk over het geloof praten”

 • “even brengen, groei in het geloof, wie is God, Jezus, wat is kerk, wat is gemeente, aspecten die je weinig tegenkomt, hier is het interactie, kern, wat zegt de bijbel er over.”

 • “interactie, nadenken over, leven over elkaar uitspreken, binnen de groep maar ook daarbuiten, groei en dubbelzinnig”

 • “2 lijnen: met elkaar bezig zijn, wat geloof je over jezelf, relatie, en bijbel, principes vertaald naar eigen leven, verrijkend”

 • “leerzaam, confronterend, opbouwend, nadenken over jezelf, kiezen anders geloven, anders denken, doen “ps deed alle bellen rinkelen” -> ik moet veranderen; schokkend met veel dingen zoals “geleerd”; combi tussen [bijbel]studie en persoonlijk; praktische toepassing van bijbelse principes; stappen zetten n.a.v. theorie”

Antwoordknop

Alleen jij kunt jezelf veranderen!

Training

Training -lees discipelen maken- in een Groep is voor Paradigm Shift van groot belang. De Opdracht van Jezus in Matteüs 28 is dan ook:

Ga heen en maak discipelen (volgelingen) van alle volkeren – en Ik zal met U zijn.

PS Training Volgelingen maken moet je leren evenals volgeling worden. Volgelingen maken is voordoen, samen doen en laten doen. Deze dynamiek leer je slechts in de praktijk. Getraind worden kan door mee te doen met een regionale Trainingsgroep. De trainingscyclus bedraagt drie jaren van elk twintig trainingsavonden en we vragen je een toewijding van minimaal een jaar te maken. Instappen in een draaiende groep kan eigenlijk altijd.

Toewijding Deelnemers wijden zich voor een jaar toe om alle twintig trainingsavonden, die eens in de veertiendagen wordt gegeven, aanwezig te zijn. Daarnaast wijden ze zich toe om  de tussenliggende avonden met hun groep samen te komen en opdrachten uit te voeren. Tevens kennen we in de training een buddyschap. Je staat er dus niet alleen voor.

Een jaar training voor eengroep kost (in 2018) minimaal € 1600,= afhankelijk van het aantal deelnemers en de afstand die de trainer moet afleggen kan dat bedrag oplopen. Per deelnemer vragen we een bedrag van € 250,= per trainingsjaar. Ons streven is om iemand vanwege de kosten nooit te weigeren. Garanderen kunnen we dat helaas niet. Te weten is dat géén van de trainers een salaris ontvangt. Het zijn allen vrijwilligers die tijd en middelen in de deelnemers investeren.

Contactknop Paradigm Shift

Waarom deze Training doen

 • Je wil in je geloof authentiek zijn, worden en blijven

 • Je leven is op de rit maar toch functioneren zaken niet

 • je wil je geloof handen en voeten geven

 • je bent gewoon niet tevreden met wie je nu bent

 • je wil mensen ontmoeten die genoeg van je houden om eerlijk tegen je te zijn

 • je bent het kerkje-spelen zat

Waarom Die Aandacht Voor Onbereikte Volken

Omdat God wil dat we dat doen. Alle volkeren liggen op Gods hart.

Er zijn nog teveel volkeren die het Goede Nieuws van Genade niet Gehoord hebben.

Laatste Nieuws Paradigm-Shift

 • Startmiddag Paradigm Shift 2021

  Wanneer we niet meer in staat zijn een situatie te veranderen, worden we uitgedaagd onszelf te veranderen. Viktor Frankl Uitgedaagd Op 19 september 2021 gaat gaat Paradigm Shift (PS) het [...]

 • Maarten aan het woord

  de boodschap die Maarten is Onlangs is er een podcast opgenomen waarin Maarten bevraagd werd op zijn manier van leven met God. Bernd-jan Gosseling interviewt hem op diverse vragen over het leven als [...]

 • Online Informatiebijeenkomst Paradigm Shift

  Op dinsdag 08 juni is er om 20:00 uur voor geïnteresseerden een online zoom meeting over Paradigm Shift (training) Regelmatig komen er vragen of er ook een PS groep in de buurt is. [...]

 • Re-Loaded Training Uitgesteld

  Re-Loaded Training Maart 2021 UITGESTELD tot 28 mei 2021 Vanwege de aanhoudende maatregelen van de overheid ten aanzien van de bestrijding van het Corona-virus hebben wij besloten de Re-Loaded Training van eind maart [...]

 • Impact Trainers Training begonnen

  Frisse Start ITT Zeven aspirant trainers zijn afgelopen weekend 19 september begonnen met de opleiding tot transformationele coach en trainer. In een traject van jaar moeten zij de grondbeginselen en -vaardigheden van een [...]

 • groepsvisie bepalen

  PS Startdag 2020

  PS Startdag 06 september 2020 Het PS Startweekend is dit jaar vervangen door een PS Startdag. Een afwisselend programma voor jong en oud met activiteiten, inhoud en ruime mogelijkheden om elkaars verhalen te [...]

 • PS 4ING 30-06-2019

  PS 4IING - Afsluiting van een trainingsjaar Ieder trainingsjaar sluiten we af met een feestje. Deze keer doen we dat in Zeeland. Wil je kennis met ons maken? Dan ben jij hierbij van [...]

 • Geef Mij je hart en doe wat je wil!

  Geef Mij je hart en doe wat je wilt! Het boek dat zo lang verwacht werd is afgelopen 16 juni gepresenteerd door Maarten Bruijnes. Het boek over geloven op [...]

 • Boekpresentatie 16 juni, 14:30 uur

  Boekpresentatie in Heerde Welkom voor een feestelijke ontmoeting! Genoeg reden voor een feestje! Maartens boek wordt gepresenteerd en hij wordt 60! Samen zijn we 25 jaar werkzaam voor Jeugd met een Opdracht. Op [...]

 • PS 4Ing 12 mei 2019

  Verbinding - Gezelligheid - Uitdaging 12 mei 2019 is het weer zo ver. We gaan elkaar weer ontmoeten!!!! Allen die op enige manier zich betrokken weten bij de beweging van Paradigm Shifters is [...]

Reageren naar Paradigm Shift

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Jouw bericht

  Trainers

  Alle trainers hebben zelf deze training gevolg en hebben daarnaast nog een jaar geïnvesteerd in een opleiding als PS trainer. Trainer worden doe je niet zomaar het is studeren oefenen, doen, falen en weer opstaan.

  Trainers hebben ook iets met de Onbereikte Bevolkingsgroepen. Op een enkeling na hebben allen een reis met PS gemaakt naar hetzij India, Indonesia of Madagaskar.

  Trainers krijgen supervisie van Maarten Bruynes (foto hiernaast), dat wil zeggen hij spijkert hen bij daar waar nodig is. heeft gesprekken met hen en kan desgewenst groepen bezoeken om te zien hoe trainers het doen.

  Yvonne Nijkamp
  Yvonne NijkampTrainer
  Friesland
  Jan Van Loon
  Jan Van LoonTrainer
  Zuid Holland
  Julia Klemans
  Julia KlemansTrainer
  Noord Brabant
  Arie Van Der Lugt
  Arie Van Der LugtTrainer
  Zuid Holland
  Anne Marie Kattenberg
  Anne Marie KattenbergTrainer
  Zuid Holland
  Kees Van Bolhuis
  Kees Van BolhuisTrainer
  Gelderland
  Gineke Abbes
  Gineke AbbesTrainer
  Overijssel
  Maarten Bruynes
  Maarten BruynesTrainer-Supervisor
  Overijssel
  okt
  12
  di
  Brabant Training
  okt 12 @ 18:00 – 22:00
  Brabant Training @ Hilsestraat 134 5171AG Kaatsheuvel Nederland
  okt 12 @ 18:00 – 22:00
  okt
  26
  di
  Brabant Training
  okt 26 @ 18:00 – 22:00
  nov
  6
  za
  Madagaskar Project Team
  nov 6 @ 09:00 – 13:00

  Website

  nov
  16
  di
  Brabant Training
  nov 16 @ 18:00 – 22:00
  nov
  30
  di
  Brabant Training
  nov 30 @ 18:00 – 22:00
  dec
  12
  zo
  PS 4ING @ n.t.b.
  dec 12 @ 13:30 – 17:30
  dec
  14
  di
  Brabant Training
  dec 14 @ 18:00 – 22:00
  jan
  4
  di
  Brabant Training
  jan 4 @ 18:00 – 22:00
  jan
  25
  di
  Brabant Training
  jan 25 @ 18:00 – 22:00