Kleinschalige Projecten

India, Indonesië en Madagaskar

Transforming Lives and Communities

“Ons offer geeft hun leven zin, hun leven geeft ons offer zin.”

In Drie Landen &  Meerdere Projecten

Over de projecten

Er zijn grof weg drie soorten projecten die we ondersteunen om de Onbereikte Etnische Volkeren te bereiken.

1) We ondersteunen Betrouwbare Vrijwilligers waar we een langdurige relatie mee onderhouden. Mensen die hun leven hebben toegewijd aan het bereiken van onbereikte bevolkingsgroepen met het Goede Nieuws en aan de onderstaande projecten.

2) We ondersteunen kleinschalige Hulpverlenings Projecten. Dit met het oog op een langdurige impact. Deze projecten komen voort uit de lokale bevolking. Zij hebben de expertise over welke methodes het best geschikt zijn.

3. We ondersteunen Onderwijs Projecten. Met name onderwijs voor kinderen die zich niet kunnen veroorloven om naar de overheidsscholen te gaan omdat de ouders het transport of de vereiste kleding niet kunnen betalen.

Opgeven Startweekend

Mensen in groepsverband trainen om hun geloof dagelijks praktisch uit te leven in navolging van Jezus Christus.

Een beweging van zelfstandig functionerende groepen die hun geloof relevant en met impact uitleven met een hart voor onbereikte bevolkingsgroepen.

Discipelschap ten top.

Groepen trainen en met elkaar verbinden, en maken tot relevante relationele expressies van de ‘kerk’ voor deze tijd.

Groepen met oog voor de zwakkeren in de samenleving ver weg en dichtbij.

Vrijwilligers

Lokale vrijwilligers leven van de ondersteuning van een sponsors en krijgen geen salaris voor hun vrijwilligerswerk. Daarom willen we hen ook persoonlijk steunen.

Met ca. €200 per maand p/p (dat verschilt per land en situatie) kunnen zij meestal een maand lang voorzien in hun levensonderhoud en wij hebben er voor gekozen om daar maximaal 50% in te voorzien. Er blijft ook voor hen een eigen verantwoording om bij te dragen aan hun levensonderhoud.

Zonder betrouwbare werkers geen hulpverleningsprojecten. Zonder continuïteit in de projecten zijn wij slechte rentmeesters. Dat is de reden dat zij voor ons ook een project zijn.

Hulpverlenings Projecten

 • bijbels in de lokale taal

 • medische hulpverlening

 • evangelisatie

 • voedsel voor kansarmen zoals blinden, doven, daklozen en leprozen

 • sociale hulpverlening – denk aan eigenwaarde kinder tieners

 • landbouw voor kansarmen

Scholing

De vrijwilligers dragen bij aan scholing voor kinderen die daar geen gebruik van kunnen maken:

 • omdat de ouders het onderwijs niet kunnen betalen;

 • omdat de kinderen fysiek beperkt zijn;

 • om de kinderen een toekomst te kunnen bieden;

 • het welvaart niveau van de wijk waar de kansarmen wonen te verbeteren;

 • het geven van een hoopvolle toekomst.

Voor dit project zijn middelen nodig voor het gebouw, de leerkrachten en de kinderen. We zoeken dus sponsors voor  1) het gebouw, 2) de leerkrachten en 3) voor de kinderen.

Werkers
nr 10

de nummers zijn de projectummers

Achternamen noemen we liever niet in verband met de veiligheid van de werkers

India
nr 11

Daniël P.

Tamilnadu, India

1 fte werker, getrouwd met Joyce, 2 kinderen, leider van het werk in Dharmapuri
Ministry leader Jeugd Met Een Opdracht  (UofN India, Tamilnadu)

Aandachtsvelden: ca 200 huisgemeentes, kansarmen (weduwen, wezen, blinden, leprozen) visionair

meer info: St Wifi

Joyce P.

Tamilnadu, India

1 fte werker, getrouwd met Daniël, 2 kinderen, leider van het werk in Dharmapuri

Aandachtsvelden: kansarmen (weduwen, wezen, blinden, leprozen), dagelijkse leiding van het weeshuis, bijbel onderwijs aan vrouwen, theologie studie net afgerond.

meer info: St Wifi

Indonesië
nr 12

Rudy T.

Java, Indonesië

1 fte werker, getrouwd met Yenyen, 2 kinderen, pioniert in Centraal Java
Ministry leader Jeugd Met Een Opdracht  (UofN Java, Indonesia)

Schoolleider: School Of Frontier Missions, UofN Jakarta

Aandachtsvelden: pionier, training werkers, kansarmen midden Java, small enterprising, aquaponic, visionair

Yenyen T.

Java, Indonesië

1 fte werker, getrouwd met Rudy, 2 kinderen, pioniert in centraal Java
vrijwilliger van Yayasan Wahana Anak Muda

Aandachtsvelden:

 • discipelschap
 • kansarmen centraal Java
 • small enterprising – kleding maken
 • sociale rechtvaardigheid

Madagaskar

Setra S. nr 13

Antananarivo

1 fte werker, getrouwd met Mirana, 3 kinderen, leider van het werk in Antananarivo
Ministry leader Jeugd Met Een Opdracht  (YWAM Tana-Land of Canaan, madagaskar)

Aandachtsvelden: huisgemeentes, medische hulp, kansarmen (weduwen, wezen, blinden, leprozen), sociale hulp, onderwijs, visionair.

Nanti nr 15

Antsiranana

1 fte werker, getrouwd, 1 kinderen, leider van het werk in Antsiranana, Noord Madagaskar
Ministry en team leader Jeugd Met Een Opdracht  (Mercy Ministry Madagaskar)

Aandachtsvelden: huisgemeentes pionieren, medische hulp, kansarmen (weduwen, wezen, blinden, leprozen), sociale hulp, onderwijs, visionair.

Mirana S. nr 13

Antananarivo

1 fte werker, getrouwd met Setra, 3 kinderen, leider van het werk in Antananarivo
Ministry leader Jeugd Met Een Opdracht  (YWAM Tana-Land of Canaan, Madagaskar)

Aandachtsvelden: kansarmen (weduwen, wezen, blinden, leprozen), sociale hulp, onderwijs, visionair.

Sanda nr 15

Antsiranana

1 fte werker, getrouwd, 1 kind, werkzaam in Antsiranana, Noord Madagaskar
werker van Mercy Ministry Madagaskar

Voor haar levensonderhoud afhankelijk van buitenlandse middelen.

Aandachtsvelden: huisgemeentes, onderwijs aan tienermeisjes.

Comoros
nr16

Fara R.

Comoros Eilanden

Zendelinge van Madagaskar

0,8 fte werker, ongehuwd met Mirana, pionier van het werk in Toamasina.

Omdat de Union of the Comoros, zoals het officieel heet een Islamitisch protectoraat van Frankrijk is gaan ontwikkelingen in het land erg langzaam. Kosten van de eerste levensbehoefte zoals wonen extreem hoog -denk aan Franse prijzen- idem voor voedsel, wat allemaal geïmporteerd moet worden.

Het land zucht onder een verborgen armoede en naar de kansarmen wordt al helemaal niet omgekeken.

Aandachtsvelden: huisgemeentes, kleine bedrijfjes, weduwen en wezen, sociale hulp, onderwijs, visionair.

Haar eerste nood is nu het verkrijgen van een lange termijn verblijfsvisum. Kosten ca € 1000

Hulpverlening

Gebed

 

 

 

 

 

 

Kansarmen in Tamilnadu, India

Weduwen, Wezen, Leprozen

Weeshuis

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het verwezenlijken van een weeshuis in Dharmapuri.

Daarnaast is men bezig met het aankopen van een stuk landbouwgrond zodat de kansarmen een middel van bestaan krijgen.

Meer daarover: Stichting Wifi

Onderhoud Pick-up Truck Madagaskar (nr 70)

Tranporteren van middelen en mensen

Transport

In 2020 hebben we voor hen in een Pickup Truck voorzien:

 • Voor het bereiken  van vaak onherbergzame gebieden zonder infrastructuur
 • Voor het transport van hulp- en onderwijsmiddelen
 • Voor het transport van mensen

Nodig voor het onderhoud van hun 2e hands truck: € 2.500 op jaarbasis.

Medische Hulp, Madagaskar (nr 20)

Heli Mission - Onbereikten Bereiken

Heli Mission naar onbereikbare gebieden

Doelen:

 • het evangelie verkondigen
 • gemeente stichting
 • medische hulpverlening
  • tandarts
  • infecties
  • transport naar ziekenhuizen en kleinere ingrepen
 • voedsel
 • basis onderwijs hygiëne

Vierhonderd Bijbels, Madagaskar
(nr 30)

Een Bijbel in je Moedertaal

Leren lezen vanuit de Bijbel

Het percentage analfabeten is hoog. Een mooi middel om te leren lezen is de Bijbel maar dan wel graag in mijn eigen taal. De vraag naar Malagasy Bijbels is groot. Ze kosten ca. € 5,= pst Ze durven niet meer te vragen dan vierhonderd stuks. Een Bijbel is een kostbaar bezit. En voor de meesten niet te betalen. Voor velen een week loon.

Schoondrinkwater, Madagaskar
(nr 40)

Duurzame Waterfilters

Ziekte Preventie

Veel ziektes komen door verontreinigt drinkwater dat vaak gewoon uit kleine riviertjes wordt gehaald. Dorpen zijn gebaad bij goed drink water en de eerste doelgroep zijn  voor ons de zwakkere mensen en zwangere vrouwen. Duurzame oplossingen vragen meer tijd en aandacht en een bereidwilligheid van de lokale bevolking om bij te dragen in de kosten van gezuiverd water. Het moment waarop discipelschap om de hoek komt kijken.

Waterfilters kosten in Madagaskar tussen de 200 a  300 Euro. Wij kunnen ze met onze teams brengen voor een kwart van de prijs.

Sociale Hulp, Madagaskar (nr 50)

Training & Onderwijs

Basis Onderwijs, Armoede Bestrijding, Huwelijkstraining

In Tana (Antananarivo) runnen Setra en Mirana een school voor de achterstandswijk waar zij dichtbij wonen. Tevens geven zij trainingen in huwelijksrelaties en opvoeding van kinderen. Basis kennis over hygiëne is er niet bij de bevolking evenmin zijn er voorzieningen voor de kansarmen in de samenleving. Zo worden alleenstaande moeders geleerd om in hun eigen onderhoud te voorzien.

Scholing
nr 60

Scholing voor kansarme kinderen (60..)

Een hoopvolle toekomst

Basisonderwijs

U kunt een kind onderwijs geven met een bijdrage van € 20,= per maand. Dit bedrag wordt besteed aan:   .

 • basisonderwijs,
 • voedsel, een ontbijt en een voedzame maaltijd,
 • kleding (schooluniform),
 • lesmaterialen,
 • en hygiëne (zo nodig een douche).

Ook een kind ondersteunen?

Leerkrachten (nr 61)

Bevoegdheid

Onderwijzend personeel

De leerkrachten dienen bevoegd te zijn om les te mogen geven en daarvoor moeten zij van overheidswege een salaris voor ontvangen. Dat salaris is bij deze school minimaal en levert hen niet voldoende op om te kunnen voorzien in hun levens behoefte. Wel dient de school hen een bedrag te betalen.

Schoolgebouw (nr 62)

Onderwijs

Huisvesting

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het verwezenlijken van een school in Antananarivo voor de kansarme kinderen.

De grootte van het gebouw bepaalt het aantal kinderen aan wie onderwijs gegeven kan worden.

Ons offer geeft hun leven zin.
Hun leven geeft ons offer zin!

Nieuws

JMEO Twente wordt YWAM Discovery

februari 23rd, 2022|

Waren we voorheen JMEO Twente - voluit Jeugd Met Een Opdracht Twente - worden we nu YWAM Discovery - voluit Youth With A Mission Discovery. Het waarom kun je hiernaast lezen. Ontdek [...]

Startmiddag Paradigm Shift 2021

september 6th, 2021|

Wanneer we niet meer in staat zijn een situatie te veranderen, worden we uitgedaagd onszelf te veranderen. Viktor Frankl Uitgedaagd Op 19 september 2021 gaat gaat Paradigm Shift (PS) het [...]