Donatie India
Mensen Verbonden met de Outcasts

Transforming Lives and Communities

Mensen in groepsverband trainen om hun geloof dagelijks praktisch uit te leven in navolging van Jezus Christus.

Een beweging van zelfstandig functionerende groepen die hun geloof relevant en met impact uitleven met een hart voor onbereikte bevolkingsgroepen.

Discipelschap ten top.

Groepen trainen en met elkaar verbinden, en maken tot relevante relationele expressies van de ‘kerk’ voor deze tijd.

Groepen met oog voor de zwakkeren in de samenleving ver weg en dichtbij.

www.anbi.nl
www.cbf.nl

Twee Kanalen om te doneren

Doneren via

1 YWAM Discovery

onderdeel van Jeugd Met Een Opdracht

Daarvoor vindt u de informatie hieronder.

2 Stichting Wifi

Daarvoor verwijzen we u door.


Beide stichtingen zijn ANBI geregistreerd en de Jeugd Met Een Opdracht is tevens CBF gecontroleerd.

  • Klik voor de ANBI & CBF status van Jeugd Met Een Opdracht hier.

  • Klik voor uitgebreide informatie over en donaties via Stichting Wifi hier.

Uw gift,
kan het verschil uitmaken!

Informatie voor donateurs

U kunt uw bijdrage als volgt overmaken:

Aan:    Stichting Jeugd Met Een Opdracht te Heerde

IBAN: NL38 RABO 0326 5210 62

o.v.v. : [projectnummer bv. ov370-8080-2990-11 van Daniël & Joyce]

De projectnummers

    • ov370-8080-2990-13 gezin Daniël & Joyce

    • ov370-8080-2990-23 Medische Hulp met name leprozen

Lokale Werkers

Daniël & Joyce

Wie zijn zij

Profiel: 2 fte werkers, echtpaar, 2 kinderen, leiders van het werk in Dharmapuri.
Leiders Jeugd Met Een Opdracht  (UofN India, Tamilnadu)
Voorgangers Dharmapuri Revival Churchkansarmen .

Aandachtsvelden: ca 200 huisgemeentes, kansarmen (weduwen, wezen, blinden, leprozen), dagelijkse leiding van het weeshuis, bijbel onderwijs aan vrouwen, Joyce: theologie studie net afgerond

meer info: St Wifi

Medische Hulp

Leprozen & Daklozen

Lepra in India

In de directe omgeving van Dharmapuri zijn drie lepra-kolonies. De mensen die er wonen zijn de “untouched’ (onaangeraakte). Men denkt dat lepra namelijk nog besmettelijk is. Omdat er volgens de overheid geen lepra meer in India is ontvangen deze mensen geen medische zorg of steun en de kinderen – meestal zonder lepra – geen onderwijs.

YWAM Discovery

voorheen JMEO Twente maakt deel uit van de Stichting Jeugd Met een Opdracht.

Stichting Jeugd met een Opdracht
Mussenkampseweg 32
8181 PK Heerde
Tel: +31 578691534
Internet: www.jmeo.nl
Email: ask@ywam.nl
Bankrekeningnummer: NL38 RABO 0326 5210 62

RSIN en KVK nummer
Het RSIN nummer is: 004063314.
Het KvK nummer is: 41038284

Financieel Verslag

Project OV370-8080-2990

De cijfers van JMEO Nederland worden jaarlijks gecontroleerd door:

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen.

Organisaties die erkend willen worden als goed doel moeten aan verschillende eisen voldoen. Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Het CBF functioneert ook als vraagbaak voor gevers, kenniscentrum voor de sector, klachtenloket en adviseur van (lokale) overheden.

Voor meer informatie: Centraal Bureau Fondsenwerving, website: www.cbf.nl

Reageren?

Laatste Nieuws Paradigm-Shift