Madagaskar Project

Het armste land van Afrika heeft hulp nodig.
Bid, Geef, Ga!

Transforming Lives and Communities

Samenwerking

     In Madagaskar werken we samen met twee organisaties

 • Land of Canaan (YWAM)
  in de omgeving van Antananarivo. Dit is een bediening van  YWAM Madagaskar met het gezin van Setra & Mirana (ze komen hiernaast langs) collega’s van YWAM Discovery.

 • Mercy Ministries Madagascar (voorheen YWAM)
  in de omgeving van Toamasina (Tamatave) met Francis Adja eveneens een collega.

Drie Focus Projecten

Onze focus is op dit moment gericht op:

 1. financiële ondersteuning van betrouwbare werkers

 2. scholing van kanslozen

 3. medische hulpverlening

De hiernaast  getoonde foto’s geven een redelijke
indruk van de situatie in Madagaskar en zijn
door de bezoekende teams gemaakt.

Samenwerkingsverband in Nederland

In Nederland werken we nauw samen met Stichting Project Madagaskar.
Deze stichting is opgezet door een aantal teamleden van een reis naar Madagaskar. Zij zagen de nood en wat de werkers doen en vonden dat zij ook hun steentje bij konden dragen. De gegevens van de stichting zijn:

Stichting Project Madagaskar
Esweg 42, 7683 VK Den Ham

RSIN nummer:
Bankrelatie:

Projecten

Wat spreekt u aan?

Lokale Werkers

€ 75,= p/m p/p

Ondersteuning

Lokale werkers inzetten is veruit het beste mits er lokaal een goede controle op is. Zij hebben eenvoudig toegang tot de bevolking en bewegen zich doorgaans vrij. Voorts ondersteunen wij hen voor maximaal 50% in hun levensonderhoud wat ligt op ca. €150,= per maand. Voor echtparen met kinderen ligt dat gemiddeld rond de €500,= per maand.

Ontdek wie je kunt steunen

Scholing

Onderwijs Kanslozen

Kanslozen

In Tana (Antananarivo) wordt onderwijs gegeven aan kinderen uit een achterstandswijk.
Onderwijs geven betekent kansen bieden voor een later leven.
Bij onderwijs moeten we ook denken aan eten en kleding geven aan de kinderen.
De ouder begeleiden bij de opvoeding van kinderen en basis kennis over hygiëne.
En niet te vergeten leerkrachten vinden en betalen.
De overheid stelt hoge eisen aan het gebouw en aan de werkers, zo moet er tijdens de lessen een verpleegster aanwezig zijn.

Ontdek hoe je kunt bijdragen

Medische Hulpverlening

Ontoegankelijke Gebieden

Heli Medic

Doelen:

 • het evangelie verkondigen
 • gemeente stichting
 • medische hulpverlening
  • tandarts
  • infecties bestrijden
  • transport naar ziekenhuizen en kleinere ingrepen
 • voedsel
 • basis onderwijs hygiëne

Weten hoe u kunt bijdragen?

Transport

ca. € 3000 p/j

Pickup Truck

YWAM Land of Canaan moet, voor haar werk in de onherbergzame gebieden van Madagaskar met geen of slechte infrastructuur, een degelijk transportmiddel onderhouden en voorzien van brandstof. Zij vervoert daar hulpgoederen en mensen mee.
Dit zijn voor haar jaarlijks terugkerende kosten.

De pickup truck is via dit kanaal aan hen geschonken.

Meer weten hoe bij  te dragen?

Schoon Drinkwater

Waterfilters

Levend Water

Veel ziektes komen door verontreinigt drinkwater dat vaak gewoon uit kleine riviertjes wordt gehaald. Dorpen zijn gebaad bij goed drink water en de eerste doelgroep zijn  voor ons de zwakkere mensen en zwangere vrouwen. Duurzame oplossingen vragen meer tijd en aandacht en een bereidwilligheid van de lokale bevolking om bij te dragen in de kosten van gezuiverd water. Het moment waarop discipelschap om de hoek komt kijken.

Waterfilters kosten in Madagaskar tussen de 200 a  300 Euro. Wij kunnen ze met onze teams brengen voor een kwart van de prijs.

Weten hoe u kunt bijdragen?

Bijbels

Goede Nieuws in Eigen Taal

400 Bijbels á €5,= p/st

Het percentage analfabeten is hoog. Een mooi middel om te leren lezen is de Bijbel maar dan wel graag in mijn eigen taal.
De vraag naar Bijbels in het Malagasy is groot. Ze kosten ca. € 5,= p/st
Een Bijbel is een kostbaar bezit.
En voor de meesten niet te betalen. Het is vaak een week loon.

Weten hoe u een Bijbel kunt schenken?

Reactieformulier

Statistiek Madagaskar