Wat is een Paradigm Shift?2022-04-08T12:34:04+02:00

Documentatie

Paradigma

Het woord PARADIGMA, want dat is de Nederlandse term, komt vanuit de wetenschapsfilofosie. Een paradigma is een bepaald model voor analyse en interpretatie, een specifieke lens waardoor men informatie opneemt en ordent. Het bepaalt welke aannames iemand maakt en welke vragen iemand stelt. Bovendien stelt het zekere grenzen aan de te verwachten oplossingen voor problemen. Ieder mens heeft zijn eigen denkkaders, zijn eigen wereldbeeld, zijn eigen overtuigingen en een paradigma is de algemeen geaccepteerde visie van de overgrote meerderheid.

PS-transparantKort gezegd: Een paradigma is een overkoepelend denkraamwerk.

Jezus zei tegen zijn discipelen: Het KONINKRIJK is hier. En tegen Pilatus: Mijn Koninkrijk is niet van hier. Er is dus een koninkrijk en een Koninkrijk. Welk paradigma wil jij volgen.

Wat vertelt de tekening hier links jou?

(context het bijbelboek Jona)

Shift

Wat is een paradigm Shift?

Belangrijke uitvindingen in de wetenschap zijn gedaan door onderzoekers die afweken van de geijkte paden. Doordat zij vanuit een ander standpunt naar een situatie keken, kregen zij opeens nieuwe inzichten. Daardoor legden zij andere verbanden, die een ingrijpende verandering in hun denkpatroon veroorzaakten.

De wetenschapsfilosoof Thomas Kühn gebruikte hiervoor als eerste het begrip ‘paradigm shift’ in zijn boek: ‘The Structure of Scientific Revolutions.’ Een Verandering van Paradigma vindt plaats wanneer mensen een paradigma verwerpen en een andere omarmen, waarmee ze totaal andere aannames doen en geheel andere vragen stellen.

Een voorbeeld….

Middeleeuwse astronomen werkten met een paradigma van het heelal waarin werd aangenomen dat de zon en de planeten rondom de aarde draaiden. Zelfs de Bijbel schetste het, zo claimden zij. Dit paradigma leidde tot de aannames die zij maakten, de vragen die zij stelden en de informatie waarvan zij dachten dat die relevant was. Het paradigma waarbij de aarde het middelpunt vormde werkte redelijk.

Echter, gaandeweg werden er eigenaardige en hardnekkige feiten gevonden, en ze moesten een steeds complexer en ingenieuzer systeem bedenken om die feiten binnen het paradigma te laten passen. Uiteindelijk stelde Copernicus een nieuw, eenvoudiger paradigma voor, waarin de planeten inclusief de aarde, rondom de zon draaien.

Dat was een radicaal nieuwe manier van denken, een geheel ander referentiekader waardoor de werkelijkheid totaal anders bekeken moest worden. In het begin verzetten de meeste astronomen zich tegen Copernicus’ suggestie. Zij hadden hun carrières geinvesteerd in het oude paradigma. Uiteindelijk, echter, namen zij dit nieuwe idee over.

En alle oude astronomische berekeningen, formules en tabellen? Die waren plotsklaps verouderd, en werden afgedankt. Zo gebeurt dat in paradigm shifts….

Hoe Gaat Dat Dan? En Is Dat Nodig?

Hoe komt zo’n Paradigm Shift tot stand?

Als wij het hebben over een Paradigm Shift die veel christenen nodig hebben dan hebben wij het over de ‘shift’ van ‘werelds denken en leven’ naar ‘Koninkrijks denken en leven’. En wel een leven van christenen waarin zij de wereld laten zien dat zij burgers zijn van een ander koninkrijk, het Koninkrijk van Jezus Christus, vanuit en met Zijn [bijbelse] principes. Zo wordt Gods Koninkrijk hier op aarde zichtbaar en zal een ieder weten dat wij Zijn volgelingen zijn.

Is een Paradigm Shift nodig?

Christenen, hebben een Paradigm Shift nodig. Ze hebben een ingrijpende omslag nodig in hun denken over en kijken naar de wereld, de kerk en hun Heer.

De verschillen tussen de kerk in het Nieuwe Testament en de hedendaagse, georganiseerde en geïnstitutionaliseerde kerk zijn enorm. De consumptiegerichte, veelal passieve houding van de moderne gelovige lijkt absoluut in niets op de passievolle, toegewijde, vurige levenswijze van de mensen in de vroege kerk.

 

Wat is er voor jou in het plaatje links meer waar?

  • Je hebt nodig dan ga je doen om iemand te worden (opleiding >>werk>>status)
  • Je bent iemand dus doe je wat daarbij hoort en daarom heb je (status>>werk>>erfenis)

Twee werelden

We kunnen het ons globaal zo voorstellen.

Links onder hoe de wereld redeneert, denkt, spreekt en doet.
Zo zegt de wereld: Om iets te kunnen geven moet je eerst iets hebben.

En rechts hoe de toepassing van het onderwijs van Jezus in Zijn Koninkrijk bedoeld is.
Hoe Hij zou willen dat wij leven, omdat dat goed voor ons is. Ons vrijheid, vrede, ruimte, liefde, rust, ontplooiing en zo meer geeft.
Zo zegt Jezus: Geef en u zal gegeven worden. (‘Je bent nooit te arm om te geven.’ Afrikaans spreekwoord)

Wat Er In Ons Hoofd Gebeurt (Engels gesproken) bij een shift

Ga naar de bovenkant