Activiteiten van VOF Transitio

Ada

Nieuwe activiteiten worden door ziekte niet meer aangenomen.

 • spreekt
 • doceert
 • coacht
 • traint
 • superviseert
 • reist
 • netwerkt
 • Jeugd Met Een Opdracht scholen
 • groepen
 • gemeentes
 • Re-Loaded Training
 • Re-Loaded Coaching

Actieviteiten gestaakt door ziekte

 • Nederland
 • binnen en buiten Europa

Actieviteiten gestaakt door ziekte

 • Identiteit in Christus
 • Seksualiteit
 • Mentorschap
 • Transformatie

Voorts is zij vanuit ‘op HartsTocht‘ werkzaam als psycho-sociaal therapeut.

Door ziekte gestaakt.

Actieviteiten gestaakt door ziekte

Schrijf hier wat u wenst.
Meer over Psycho-Sociaal Therapie (niet meer actief)

Maarten

 • spreekt
 • doceert
 • coacht
 • traint
 • superviseert
 • reist
 • netwerkt
 • adviseert
 • bestuurt
 • trainers
 • groepen
 • gemeentes
 • veldwerkers
 • Nederland
 • India, Indonesië en Madagaskar
 • discipelschap
 • gemeentevorming
 • visie
 • teambuilding
 • vergeving en
 • Gods hart voor de volkeren
 • fondswerving voor Onbereikte Volkeren

Een zichzelf vermenigvuldigende gemeentebeweging.

Schrijver van het boek: Geef Mij je hart en doe wat je wilt!

Schrijf hier wat u wenst

Maarten & Ada

Incidenteel en op verzoek verzorgen Maarten en Ada samen trainingen aan groepen.

Maarten & Ada berichten

Werken met Jeugd Met Een Opdracht

Maarten en Ada werken als zelfstandige ondernemers voor een aantal projecten onder de vlag van de vrijwilligersorganisatie Jeugd Met Een Opdracht [JMEO] in Nederland. Dat betekent dat zij aan JMEO verantwoording afleggen voor hun werkzaamheden en de financiën die daarmee gepaard gaan.
JMEO wereldwijd kent geen betaalde vrijwilligers. Alle vrijwilligers moeten voorzien in hun eigen levensonderhoud en niet direct aan trainingen gerelateerde reisgeld.

 • Maarten en Ada Bruynes werken sinds 1992 geestelijke werkers.

 • Maarten werkte voor die tijd als bedrijfsadviseur en Ada als onderwijskracht.
  Daarnaast waren zijn leidinggevende van een Evangelische Gemeente in het Oosten van Nederland.

 • Maarten en Ada werkten daarnaast als leidinggevenden in een evangelische gemeente.

 • In 1992 volgden zij de Discpelschap Training School in Heerde. En in 1993 gevolgd,  om zich verder te bekwamen in discipelschap en gemeentestichting wereldwijd, door de ‘School of Frontier Missions’.

 • Vanaf 1994 geven zij vanuit Heerde wereldwijd trainingen in discipelschap en gemeentestichting.
  Vanaf 2010 doen zij het zelfde werk vanuit Delden (Hof van Twente) en  zijn zij verbonden aan de PG Delden.

  Vanaf 2020 heeft Ada vanwege ziekte steeds meer taken moeten neerleggen en zijn haar activiteiten voor het therapiepraktijk Op HartsTocht in 2022 gestaakt.

 • Vanaf 2015 werken zij lokaal, nationaal en internationaal vanuit de onderneming Transitio. Samen met een nieuw team van YWAM-ers en vrijwilligers verspreidt over het hele land.

meer weten

Sponsor

Stichting Thuisfront in Ede is een ANBI gerangschikte stichting die Maarten en Ada ondersteunt voor hun levensonderhoud, studie e.d. in ruimste zin.

Deze stichting zoekt daarom voortdurend nieuwe partners die Maarten en Ada Bruynes willen ondersteunen via gebed en financiën. Om de twee jaar organiseert de stichting daarom ook ontmoetingsdagen.

Meer weten