Activiteiten van VOF Transitio

Ada

 • spreekt
 • doceert
 • coacht
 • traint
 • superviseert
 • reist
 • netwerkt
 • Jeugd Met Een Opdracht scholen
 • groepen
 • gemeentes
 • Re-Loaded Training
 • Re-Loaded coaches
 • Nederland
 • binnen en buiten Europa
 • Identiteit in Christus
 • Seksualiteit
 • Mentorschap
 • Transformatie
Voorts is zij vanuit ‘op HartsTocht‘ werkzaam als psycho-sociaal therapeut.
Schrijf hier wat u wenst.
Meer over Psycho-Sociaal Therapie

Maarten

 • spreekt
 • doceert
 • coacht
 • traint
 • superviseert
 • reist
 • netwerkt
 • adviseert
 • bestuurt
 • trainers
 • groepen
 • gemeentes
 • veldwerkers
 • Nederland
 • India, Indonesië en Madagaskar
 • discipelschap
 • gemeentevorming
 • visie
 • teambuilding
 • vergeving en
 • Gods hart voor de volkeren
 • fondswerving voor Onbereikte Volkeren

Een zichzelf vermenigvuldigende gemeentebeweging.

Schrijver van het boek: Geef Mij je hart en doe wat je wilt!

Schrijf hier wat u wenst

Maarten & Ada

Incidenteel en op verzoek verzorgen Maarten en Ada samen trainingen aan groepen.

Maarten & Ada berichten

Werken met Jeugd Met Een Opdracht

Maarten en Ada werken als zelfstandige ondernemers voor een aantal projecten onder de vlag van de vrijwilligersorganisatie Jeugd Met Een Opdracht [JMEO] in Nederland. Dat betekent dat zij aan JMEO verantwoording afleggen voor hun werkzaamheden en de financiën die daarmee gepaard gaan.
JMEO wereldwijd kent geen betaalde vrijwilligers. Alle vrijwilligers moeten voorzien in hun eigen levensonderhoud en niet direct aan trainingen gerelateerde reisgeld.

 • Maarten en Ada Bruynes werken sinds 1992 geestelijke werkers.

 • Maarten werkte voor die tijd als bedrijfsadviseur en Ada als onderwijskracht.

 • Maarten en Ada werkten daarnaast als leidinggevenden in een evangelische gemeente.

 • In 1992 volgden zij de Discpelschap Training School in Heerde. En in 1993 gevolgd,  om zich verder te bekwamen in discipelschap en gemeentestichting wereldwijd, door de ‘School of Frontier Missions’.

 • Vanaf 1994 geven zij vanuit Heerde wereldwijd trainingen in discipelschap en gemeentestichting en nu vanaf 2010 vanuit Delden.

 • Vanaf 2015 werken zij lokaal, nationaal en internationaal vanuit de onderneming Transitio c.q. Op HartsTocht.

meer weten

Sponsor

Stichting Thuisfront in Ede is een ANBI gerangschikte stichting die Maarten en Ada ondersteunt voor hun levensonderhoud, studie e.d. in ruimste zin.

Deze stichting zoekt daarom voortdurend nieuwe partners die Maarten en Ada Bruynes willen ondersteunen via gebed en financiën. Om de twee jaar organiseert de stichting daarom ook ontmoetingsdagen.

Meer weten